Har du lyst til å påvirke hva Tekna Privat skal arbeide med i 2023 og 2024? Vi inviterer til årsmøte for Tekna Privat 12.–13. januar 2023

Meld meg på

Årsmøtet er Tekna Privats høyeste politiske organ og er en av de viktigste møteplassene for tillitsvalgte i privat sektor. Årsmøtet avholdes hvert 2. år. Meld deg på innen fristen 14. desember!

Hvem har møte- og stemmerett?

Dette årsmøtet gjelder kun Tekna-grupper med minimum 25 medlemmer.

Tekna-grupper med inntil 150 medlemmer kan møte med én representant.
Tekna-grupper i bedrifter/konsern med mer enn 150 medlemmer kan i tillegg til representanten møte med en observatør uten stemmerett pr påbegynte 400 medlemmer over 150. Vi ber om å få opplyst antall medlemmer i Tekna-gruppen i påmeldingsskjemaet.

Tekna-grupper med færre enn 25 medlemmer mottar invitasjon per e-post om å melde sin interesse for deltakelse. Påmelding for de mindre Tekna-gruppene rettes til mhs@tekna.no.

Tekna Privats vedtekter (PDF) regulerer hvem som har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtedokumenter

Vi legger ut årsmøtedokumentene på tillitsvalgtnettet for Tekna Privat så snart de er klare, og senest 20. desember. Du må selv skrive dem ut og ta med på årsmøte om du vil ha dem på papir.

Har du forslag til saker?

Har du forslag til saker til behandling på årsmøtet, herunder endringsforslag til Tekna privats vedtekter, må det sendes oss snarest og senest innen 14. desember.

Velkommen til årsmøtet!

Skriv ut

Hva skjer på årsmøtet?

Registreringen starter kl. 9.30 og vi begynner møtet kl 10. Den første dagen er vi sammen med Tekna Kommune og Tekna Stat. Vi har fellestema frem til lunsj og gruppearbeid etter lunsj. Vi avslutter dagen med en felles festmiddag der vi er pent kledd. Den andre dagen har Tekna Privat sitt ordinære årsmøte fra kl. 9-15. I det ordinære årsmøtet skal du som representant blant annet være med på å vedta prioriterte oppgaver for Tekna Privat for 2023 og velge nytt styre. Det blir gruppearbeid der du kan diskutere og bidra til utformingen av de prioriterte oppgavene.

Torsdag 12. januar

09.30 - 10.00

Registrering og morgenkaffe

10.00 - 13.00

Faglig fellesprogram- detaljer følger

13.00 - 14.00

Lunsj

13.00 - 17.30

Faglig fellesprogram- detaljer følger

19.30 - 20.00

Aperitiff

20.00 - 22.30

Middag

Pent antrekk

Fredag 13. januar

09.00 - 11.30

Tekna Privats ordinære årsmøte - Detaljer følger

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 15.00

Tekna Privats årsmøte fortsetter