22. mars
kl. 17.00–21.00

Velkommen til årsmøte i Tekna Oslo avdeling!

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøte i Tekna Oslo avdeling 2023 vil bli avholdt fysisk, med mulighet for å delta digitalt ved behov. Vi vil benytte et digitalt møtesystem om det er behov for dette. Kun medlemmer av Tekna Oslo avdeling har stemmerett på årsmøtet.

For fysiske deltakere serveres det middag fra kl. 17. Velg dette i påmeldingen og gi beskjed om eventuelle allergier i påmeldingsskjemaet. Etter middagen går vi til konferansesalen hvor årsmøtet starter kl. 18:00.

For digital deltakelse er det viktig at du melder deg på innen fristen 20. mars.

Dagsorden:

 • Åpning av møtet, konstituering
 • Årsberetning 2022
 • Regnskap 2022
 • Kontrollkomiteens rapport
 • Styrets forslag til prioriterte oppgaver
 • Budsjett 2023
 • Foreningspolitiske og andre saker
 • Innmeldte saker, meldt iht. vedtekter
 • Vedtektsendringer
 • Valg

Finn vedtektene til Tekna Oslo avdeling her

Praktisk informasjon:

 • Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes til Ingrid Nymoen.
 • Forslag til styremedlemmer og R-møtekandidater og -vararepresentanter sendes snarest til valgkomiteens sekretær Ingrid Nymoen.
 • Middagen starter kl. 17:00 og varer til ca. 17:45
 • Årsmøtet starter kl. 18:00.
 • Alle medlemmer av Tekna Oslo avdeling er hjertelig velkommen denne kvelden!

Frister:

 • Forslag om valg av leder skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være valgkomiteen i hende minst fire uker (23.februar) før årsmøtet.
 • Forslag til saker som skal behandles må være styret i hende senest fire uker (23.februar) før årsmøtet.
 • Innkalling og dokumenter som skal behandles gjøres elektronisk tilgjengelig senest to uker før møtet.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, ta heisen opp til 9. etasje - møterom Klubben.