20. mars
kl. 18:00–21:00

Velkommen til årsmøte i Tekna Oslo avdeling!

Meld meg på

Vi starter kvelden med middag i restauranten i Ingeniørenes Hus kl. 17:00, så du kan fint komme rett fra jobb til møtet. Vi setter pris på om du gir oss beskjed om eventuelle allergier i påmeldingsskjemaet.

Etter middagen går vi fra restauranten til Sophus Lie-salen i Ingeniørenes Hus, hvor årsmøtet starter kl. 18:00.

Dagsorden:

 • Åpning av møtet, konstituering
 • Årsberetning 2018
 • Regnskap 2018
 • Kontrollkomiteens rapport
 • Styrets forslag til prioriterte saker
 • Budsjett 2019 og kontingent 2020
 • Orientering om Ingeniørenes Hus AS
 • Innmeldte saker, meldt iht lovene.
 • Valg

Frister:

 • Forslag om valg av leder skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være valgkomiteen i hende minst fire uker før årsmøtet.
 • Forslag til saker som skal behandles må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
 • Innkalling og dokumenter som skal behandles gjøres elektronisk tilgjengelig senest to uker før møtet.

Forslag til valg av leder og forslag til styremedlemmer, kan sendes til sekretær for valgkomiteen, Ingrid Nymoen.

Praktisk informasjon:

 • Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før, og kan sendes til Ingrid Nymoen.
 • Middagen starter kl. 17:00 og varer til ca. 17:45.
 • Årsmøtet starter kl. 18:00.
 • Etter årsmøtet inviterer vi til Klubben i 9. etasje i Ingeniørenes Hus. Her blir det lett servering, og mulighet til å snakke sammen i mer uformelle former.
 • Alle medlemmer av Tekna Oslo avdeling er hjertelig velkommen denne kvelden - her spiller det ingen rolle om du har vært mye eller lite engasjert i året som gikk!

Finn frem:

Kronprinsens gate 17, Ingeniørenes Hus. Sophus Lie-salen ligger i underetasjen i møtesenteret.
Skriv ut

17:00 - 17:45

Middag

Middag serveres i restauranten i Ingeniørenes Hus.

18:00 - 21:00

Årsmøte

Årsmøtet holdes i Sophus Lie-salen i Ingeniørenes Hus.

21:00 - 22:00

Lett servering

Vi byr på lett servering og inviterer til sosial samling i Klubben, på toppen av Ingeniørenes Hus (9 etg.).