16. mars 2023
kl. 18.00–20.30

Det kalles herved inn til årsmøte i Tekna Lillehammer avdeling torsdag den 16. mars klokken 18:00

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Tekna Lillehammer avdeling vil i 2023 avholdes som hybrid møte på Teams og på Scandic Victoria Lillehammer.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden

  2. Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

  3. Registrere stemmeberettigede medlemmer

  4. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

  5. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver

  6. Fastsette avdelingens kontingent

  7. Behandle styrets forslag til budsjett

  8. Behandle eventuelle foreningspolitiske saker

  9. Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt

  10. Valg styre, revisor og valgkomite

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må disse sendes inn til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Praktisk info

Hvis du ønsker å delta på teams vil du få tilsendt lenken samme dag

Det blir servert 2-retters middag i hotellets restaurant etter møtet