17. mars
kl. 18.00–20.00
Streaming, VIDEO

Det kalles herved inn til årsmøte i Tekna Lillehammer avdeling torsdag den 17. mars klokken 18:00

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Tekna Lillehammer avdeling vil i 2022 avholdes digitalt. Lenke til årsmøtet blir sendt ut i god tid før møtet.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden

  2. Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

  3. Registrere stemmeberettigede medlemmer

  4. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

  5. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver

  6. Fastsette avdelingens kontingent

  7. Behandle styrets forslag til budsjett

  8. Behandle eventuelle foreningspolitiske saker

  9. Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt

  10. Valg styre, revisor og valgkomite

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må disse sendes inn til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtedokumentene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Alle som melder seg på innen fredag 11. mars kan vente seg en liten overraskelse til årsmøtet.