9. mars 2023
kl. 18.00–21.00

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Gjøvik avdeling, torsdag 9. mars kl. 18.00 på Heim Gjøvik og digitalt.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Gjøvik avdeling 2023 vil bli hybrid, det vil si at du kan delta både fysisk og digitalt. Etter årsmøtet blir det servert litt mat for de som er fysisk på Heim.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden

  2. Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

  3. Registrere stemmeberettigede medlemmer

  4. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

  5. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver

  6. Fastsette avdelingens kontingent

  7. Behandle styrets forslag til budsjett

  8. Behandle eventuelle foreningspolitiske saker

  9. Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt

  10. Valg styre, revisor og valgkomite

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må disse sendes inn til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Praktisk info

Årsmøtet vil vare fra ca 18-19, deretter blir det mat og mingling for de som ønsker det.

Hvis du ønsker å delta på teams vil du få tilsendt lenken samme dag