19. feb. 2020
kl. 18:00–19:30

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Bergen avdeling, onsdag 19. februar 2020 kl. 18:00 i Kantinen i Thormøhlensgate 53D, 5006 Bergen. Etter årsmøtet blir det middag.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av ordstyrer

 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

 4. Årsberetning 2019

 5. Årsregnskap 2019

 6. Revisors og kontrollkomitéens beretning

 7. Handlingsplan 2020

 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2020

 9. Budsjett 2020

 10. Vedtektsendring

 11. Innkomne saker

 12. Valg

  • Styre for avdelingen

  • Revisor, kontrollkomité og valgkomité

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Det blir servering av middag etter årsmøtet, og de som vil ha middag må krysse av i påmeldingen.

Finn frem:

Møterom i Kantinen i Thormøhlensgate 53D