6. feb. 2019
kl. 19:00–21:00

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Bergen avdeling, onsdag 6. februar 2019 kl. 19:00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2 Valg av ordstyrer

3 Valg av referent og to til å undertegne protokollen

4 Årsberetning 2018

5 Årsregnskap 2018

6 Revisors og kontrollkomitéens beretning

7 Handlingsplan 2019

8 Fastsettelse av avdelingskontingent for 2019

9 Budsjett 2019

10 Vedtektsendring

11 Innkomne saker

12 Valg

  • Styre for avdelingen

    • Revisor, kontrollkomité og valgkomité

    • Representanter til R-møte 2019

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Det blir servering av middag etter årsmøtet, og de som vil være med på den må krysse av i påmeldingen. Pga. av middagen må vi ha påmelding inne 1. februar.

Finn frem:

Møterom Zinken Hopp