13. feb. 2018
kl. 19:00–20:30

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Bergen avdeling, tirsdag 13. februar 2018 kl. 19:00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen. Møterom "Zinken Hopp".

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2 Valg av ordstyrer

3 Valg av referent og to til å undertegne protokollen

4 Årsberetning 2017

5 Årsregnskap 2017

6 Revisors og kontrollkomitéens beretning

7 Handlingsplan 2018

8 Fastsettelse av avdelingskontingent for 2018

9 Budsjett 2018

10 Vedtektsendring

11 Innkomne saker

12 Valg

  • Styre for avdelingen

  • Revisor, kontrollkomité og valgkomité

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Det blir servering av middag etter årsmøtet, så dersom du vil være med på middag etterpå, så krysser du av for det i påmeldingen.

Finn frem:

Zinken Hopp