24. jan. 2023
kl. 18.45–19.30

Tekna Årdal avdeling innkaller til årsmøte på Klingenberg Hotell, tirsdag 24.januar 2023 kl. 18:45. Hører du til i Tekna-P Hydro, så kan du også delta på deres årsmøte, som er fra kl 18:00 -18:45.

Meld meg på

Beskrivelse

Etter årsmøtet ca. kl 19:30 er du invitert på middag. Kryss av i påmeldingen om du vil delta på middagen og om du også deltar på Tekna-P Hydro sitt årsmøte.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokoll
 4. Årsmelding 2022
 5. Årsregnskap 2022
 6. Revisors beretning
 7. Prioriterte oppgaver 2023
 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2024
 9. Budsjett 2023
 10. Vedtektsendringer
 11. Innkomne saker
 12. Valg av styre, revisor og valgkomité og representant og vararepresentant til R-møte 2023

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakene kan sendes inn til mariaangeltveit@gmail.com

Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøte.

Etter årsmøtet blir det middag. Kryss av i påmeldingen om du ønsker å være med på middagen.

Finn frem:

Klingeberg Hotel, Torvet 7, Årdalstangen