22. jan.
kl. 19:00–20:00

Tekna Årdal avdeling innkaller til årsmøte på Klingenberg Hotell, tirsdag 22. januar kl. 19:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokoll
 4. Årsmelding 2018
 5. Årsregnskap 2018
 6. Revisors beretning
 7. Handlingsplan 2019
 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2019
 9. Budsjett 2019
 10. Innkomne saker
 11. Valg av styre, revisor ,valgkomité og representant og vararepresentant til Teknas Representantskapsmøte 2019.

Etter årsmøtet blir det middag. Kryss av i påmeldingen om du ønsker å være med på middagen.

Finn frem:

Torvet 7, Årdalstangen