11. jan. 2018
kl. 19:00–20:00

Tekna Årdal avdeling innkaller til årsmøte på Klingenberg Hotell, torsdag 11. januar kl. 19:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokoll
 4. Handsame årsmelding 2017
 5. Handsame årsregnskap 2017
 6. Revisors beretning
 7. Handlingsplan 2018
 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2018
 9. Budsjett 2018
 10. Innkomne saker
 11. Valg av styre, valg av revisor og valg av valgkomité

Etter årsmøtet er det gratis middag for Tekna-medlemmer, ledsagere er også velkommen til middag, men de må betale selv. Oppgi i påmeldingen om du melder på 1 eller 2 til middagen.

Hilsen Styret i Tekna Årdal

Lorentz Petter Lossius, Leiar

Jørn Rutlin, Nestleiar

Havard Eide, Kasserar

Finn frem:

Klingenberg Hotel