15. mars
kl. 16.00–17.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Årsmøtet for Norsk forening for betongrehabilitering arrangeres digitalt, slik at flest mulig kan delta. Påmelding kreves og du vil få tilsendt lenke til arrangementet dagen i forveien.

Meld meg på

Beskrivelse

Delta på årsmøtet fra din egen kontorplass eller stue - Vi bringer årsmøtet til deg!

For at vi skal ha oversikt over antall deltakere er det viktig at du melder deg på.

Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet?

Ordinære saker meldes til sekretariatet ved å sende mail til nfb@tekna.no innen 01. mars.

Forslag til vedtektsendringer må meldes innen 18. februar.

Innkalling til Årsmøte og Sakspapirer vil du finne her når det er klart.

Dagsorden for Årsmøtet 2023:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer

  3. Valg av to personer for underskrift av protokoll

  4. Årsberetning 2022

  5. Regnskap 2022

  6. Eventuelle saker fremmet av styret

  7. Eventuelle saker fremmet av medlemmene

  8. Forslag til budsjett 2022

  9. Valg av styre 2023

  10. Valg av revisor

Velkommen skal du være

Styret i Norsk forening for betongrehabilitering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

NFF Jubileumskonferanse

9. feb.
kl. 12.00–16.00

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.