17. mars
kl. 18.00–20.00

Velkommen til årsmøte for Tekna Aust-Agder avdeling! Møtet blir på Strand Hotel Fevik og kan også følges på Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Tekna Aust-Agder avdeling finner sted fredag 17. mars 2023, klokken 18.00 til 20.00.

Det er mulig å melde seg med fysisk eller digital deltakelse. For dem som deltar fysisk blir det årsmøtemiddag etter møtet. For middagen er det en egenandel på kr 250 per person som dekker tre retters middag, vin til maten og aperitiff.

Frister og valg

 • Årsmøtet skal kunngjøres seneste seks uker før årsmøtet.

 • Frist for å melde inn saker til årsmøtet er senest fire uker før årsmøtet (kan sendes til Distriktskontorleder Kenneth S. Karlsen på epost ksk@tekna.no).

 • Frist for utsendelse av sakspapirer er senest to uker før årsmøtet.

 • Dersom du har noen forslag til kandidater til styret, eller selv ønsker å stille til valg, send gjerne epost om dette til leder av valgkomiteen, Bent Vale. [Du finner hans kontaktinformasjon her[(https://www.tekna.no/om-tekna/organisasjon/avdelingene/aust-agder/valgkomiteen-aust-agder-avdeling/).

Dagsorden

Normal dagsorden pleier å følge mønsteret under her, men endringer kan komme frem mot årsmøtedato.

 1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer utenfor styret til å signere protokoll.

 2. Godkjenning av innkallingen.

 3. Årsberetning for 2022.

 4. Revidert regnskap for 2022.

 5. Prioriterte oppgaver for 2023.

 6. Fastsettelse av lokal avdelingskontingent

 7. Avdelingsbudsjett for 2023.

 8. Valg.

Velkommen til årsmøte!