11. mars
kl. 18.00–20.00

Velkommen til årsmøte i Tekna Vest-Agder avdeling. Møtet blir på Clarion Hotel Ernst og kan følges digitalt via Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Tekna Vest-Agder avdeling finner sted, 11. mars 2022 klokken 18.00 til 20.00.

Det er mulig å melde seg med fysisk eller digital deltakelse. For dem som deltar fysisk blir det årsmøtemiddag etter møtet.

Opprop, stemmegiving og annet møterelatert vil foregå i tjenesten GoPlenum som du kan lese mer om her. Informasjon og opplæring vil bli tilgjengeliggjort i forkant av møtet. Uansett om du deltar fysisk eller digitalt vil stemmegiving og møterelaterte aktiviteter gjennomføres i GoPlenum.

Sakspapirer blir tilgjengeliggjort senest to uker før årsmøtet. Innmeldte saker må være styret i hende innen fire uker før årsmøtet, senest fredag 11. februar. Innmeldte saker kan sendes til distriktskontorleder på epost ksk@tekna.no.

Foreløpig Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer utenfor styret til å signere protokoll.

  2. Godkjenning av innkallingen.

  3. Årsberetning for 2021.

  4. Revidert regnskap for 2021.

  5. Prioriterte oppgaver for 2022.

  6. Fastsettelse av lokal avdelingskontingent

  7. Avdelingsbudsjett for 2022.

  8. Eventuelle vedtektsendringer. (Sannsynligvis ikke aktuelt for årsmøtet i 2022.)

  9. Valg.

Gjennomføring av digitale og hybride årsmøter i Tekna 2022

Det er nå mulighet for å gjennomføre årsmøter i Tekna ved bruk av digitale verktøy. Vi bruker Teams-møte som verktøy for lyd og video. GoPlenum brukes til å legge inn forslag, be om innlegg og replikk og gjennomføre voteringer på sak og personer.

Chatten i Teams skal kun brukes til teknisk dialog, ikke ting som knyttes til innholdet i møtet.

I forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til GoPlenum hvor møteinformasjonen ligger. Det anbefales å ha GoPlenum-appen på telefon eller nettbrett for stemmegivning, og at du følger møtet i Teams på en annen enhet.

For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen til årsmøtet.

Last ned GoPlenum til din telefon eller nettbrett via Appstore eller Android allerede nå.

Før møtet går i gang må opprop gjennomføres. Dette foregår slik at deltakerne gjennom GoPlenum slår inn en kode som vises på skjermen. Dette må gjøres for å være sikker på at de som er påmeldt faktisk følger med på møtet. De som ikke får lagt inn koden i GoPlenum kan ikke avgi stemme, derfor er det avgjørende at alle får til å legge inn koden. Opprop kan man gjennomføre flere ganger gjennom møtet, og spesielt før valg.

Finn frem:

Møtet vil også blir mulig å følge via Teams