16. feb. 2018
kl. 18:00–22:00

Vær aktiv med å stake ut avdelingens videre kurs

Meld meg på

Beskrivelse

Det avholdes årsmøte på Heim Gastro Pub i Gjøvik. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

  3. Årsberetning for 2017

  4. Årsregnskap for 2017

  5. Revisors beretning

  6. Avdelingskontingent gjeldende fra 2019

  7. Budsjett for 2018

  8. Prioriterte oppgaver 2018

  9. Valg

  10. Eventuelle innkomne forslag

Saker man ønsker behandlet på årsmøte må sendes inn senest 19. januar.

Etter årsmøtet er medlemmer med ledsagere invitert til middag på Heim. Det blir servert en kombinasjon av spekemat og ost med anbefalt drikke inkl. Ledsagere er velkomne til middag som blir ca. kl. 19:00

Velkommen.

Finn frem:

Heim Gastropub Gjøvik