27. aug.
kl. 17:00–18:30

Årsmøtet som ble utsatt på grunn av koronapandemien gjennomføres som et medlemsmøte i august.

Meld meg på

Tekna Nedre Glomma avdeling innkaller til Årsmøte på Scandic hotel Sarpsborg.

Årsmøtet skulle vært avholdt 13. mars på Wegnerbrakka, Borgardsyssel museum med etterfølgende middag og vinsmaking. Møtet ble dessverre avlyst på grunn av myndighetenes nedstenging av landet i forbindelse med koronapandemien.

Styret ønsker nå å få gjennomført årsmøtet, og pga avstandsreglene kjøres dette som et medlemsmøte. Vi starter møtet med en matbit slik at dere kan komme rett fra jobb.

Program

 • Kl. 17.00 Enkel servering
 • Kl. 17.30 Årsmøtet

  Det fullstendige programmet for årsmøtet finner du under fanen program.

  Påmelding kreves, og lenke til møtet sendes deltakerne.

  Vi ber om at dere setter dere godt inn i sakspapirene på forhånd slik at vi kommer igjennom møtet på rundt en times tid.

  Sakspapirene til årsmøtet finner du her

  Finn frem:

  Sandesundsveien 1, 1706 Sarpsborg
 • Skriv ut

  Konstituering av årsmøtet

  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

  Årsberetning 2019

  Gjennomgang av aktivitetene i 2019

  Regnskap og revisors beretning

  Statistikk for Tekna Østfold og Nedre Glomma

  Budsjett og aktivitetsplan for 2020

  Avdelingskontingent 2021

  Endring av vedtekter

  Valg av styret

  Valg av revisor

  Valg av valgkomite