Arbeidslivspolitisk konferanse er ny og viktig møteplassen for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i året som kommer. Denne konferansen erstatter årsmøtet i 2018.

Meld meg på

Arbeidslivspolitisk konferanse går i dybden på på sentrale spørsmål i dagens arbeidsliv. Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer? Konferansen arrangeres sammen med Tekna Privat og Tekna Stat. Dag to har Tekna Stat eget møte.

Program

Fullt program er klart, og ligger under egen fane.

Registrering foregår fra kl. 9.30. Vi starter med fellestema kl. 10.00 som varer frem til felles middag kl. 19.30. Vi beregnes å være avsluttet fredag 12. januar til kl. 15.30.

Det legges opp til at representantene skal arbeide i grupper og således kunne diskutere og bidra til nyttige diskusjoner og spørsmål som kan rettes til Teknas president.

Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett på Arbeidslivspolitisk konferanse, vil også bli regulert av regler i Tekna Stats vedtekter (PDF). Forening med minst 12 medlemmer har rett til å stille med en representant. Antall representanter øker med antall medlemmer:

 • To representanter fra hver etatsforening med minst 50 medlemmer.
 • Tre representanter fra hver etatsforening med minst 200 medlemmer.
 • Fire representanter fra hver etatsforening med minst 500 medlemmer.
 • Fem representanter fra hver etatsforening med minst 1 000 medlemmer.

I tillegg kan det møte inntil to representanter for de foreningene som har færre enn 12 medlemmer.

Praktisk informasjon

 • Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

 • Du har rett til fri med lønn for å delta, ref Hovedavtalen § 39.

 • Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 18200/arb. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

 • Tilslutningsbilletter med fly bestilles gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: 18200/arb.

Skriv ut

09:30 - 10:00

Registrering og lett servering

11. januar

10:00 - 11:15

Velkommen!

v/Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg

10:15 - 11:15

Det digitale skiftet og arbeidslivet

Arbeidsmiljø og kultur i virksomhetene - samspillet mellom mennesker i den teknologiske utviklingen. v/Tom Colbjørnsen , professor institutt for ledelse og organisasjon, BI

11:15 - 11:45

Kaffepause

11:45 - 12:30

Den teknologiske utviklingen – den norske samarbeidsmodellen «How does it affect the work force? «

Den norske samarbeidsmodellen i praksis.

v/Trine Lise Sundnes, leder av Handel og kontor

12:30 - 13:00

Norske virksomheter står overfor store teknologiske endringer

 • betydningen av lokale tillitsvalgte/arbeidsmiljø/den norske samarbeidsmodellen
 • digitalisering og globalisering/ hvordan lykkes

v/Kolbjørn Haarr, Executive Vice President, EVRY

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:30

Arbeidslivet står overfor store teknologiske endringer.

Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes med omstillingene.

v/ Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri

14:30 - 15:30

Fagforeningens rolle - arbeidsvilkår under press

 • hvordan sikre kollektive rettigheter
 • globalisering av arbeidslivet
 • organisasjonsgraden synker
 • kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • del-økonomi
 • hva må vi kjempe for nå?

v/ Henrik Ehrenberg, Samfunnspolitisk sjef, Unionen

15:30 - 16:30

Utfordringer og muligheter sett fra Teknas ståsted

v/ Lise Lyngsnes Randeberg

16:00 - 18:00

Gruppediskusjon … med kaffepause

(med utgangspunkt i innleggene, del 1 fra debattheftet til R-møtet, med skriftlig oppsummering og ett spørsmål til Presidentens time dag 2)

19:30 - 22:00

Middag

12. januar

09:00 - 10:00

Presidentens time v/ Lise Lyngsnes Randeberg

 • spørsmål fra dag 1 +
 • hva er de viktigste arbeidslivspolitiske sakene nå?

10:00 - 10:45

Varsling: Nye utfordringer for fagforeninger og tillitsvalgte

v/ Birthe Eriksen, Guide advokatene Bergen

10:45 - 11:30

Aktuelt tema med vinkling mot arbeidsliv

11:30 - 12:30

Lunsj

Sektorvise samlinger med innledere som tar opp sektorens utfordringer

12:30 - 13:30

Arbeidsgiverrådet i staten

 • Hvilken rolle har rådet og hvordan kan rådet bidra til å fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Ved leder Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten

13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:45

Kommunikasjon og media som effektive virkemidler

 • Hvordan bruke media og sosiale medier som virkemidler både i positive og kritiske saker
 • Hvordan kan tillitsvalgte og Generalsekretariatet samarbeide for å oppnå felles mål

Ved Svein-Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør i Tekna

14:45 - 15:15

Oppsummering og avslutning

 • Orientering om aktuelle saker for sektoren

Ved Tove Ringerike, leder av Tekna Stat

 • Tom Colbjørnsen

  Rektor/professor

  Handelshøyskolen BI Avd Oslo

 • Henrik Ehrenberg

  Samrunnspolitisk sjef v/Unionen Opinion

 • Birthe Eriksen

  Leder for kundeservice

  Victoria AS

 • Kolbjørn Haarr

  Executive Vice President

  EVRY Norge AS

 • Stein Lier-Hansen

  adm dir

  Norsk Industri

 • Lise Lyngsnes Randeberg

  Professor/president i Tekna

  NTNU Inst for Elektronikk og telekommunikasjon

 • Trine Lise Sundnes

  Landsorganisasjonen i Norge