Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i året som kommer. Denne konferansen erstatter årsmøtet i 2018.

Meld meg på

Arbeidslivspolitisk konferanse går i dybden på på sentrale spørsmål i dagens arbeidsliv. Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer? Konferansen sammen med Tekna Privat og Tekna Stat. Dag to har Tekna Kommune eget møte.

Program

Programmet er klart, og ligger under egen fane.

Registrering foregår fra kl. 9.30. Vi starter med fellestema kl. 10.00 som varer frem til festmiddag kl. 19.30. Vi beregnes å være avsluttet fredag 12. januar til kl. 15.30.

Det legges opp til at representantene gjennom gruppearbeid får anledning til å diskutere og finne spørsmål som rettes til Teknas president.

Møterett

Alle kommuner/fylkeskommuner/bedrifter med minst fem medlemmer i den lokale gruppen kan delta med en tillitsvalgt. Større grupper får en ekstra representant ved passerte 25, 50, 100, 150 og 200 medlemmer. Alle ansatte i en fylkeskommune (både ansatte ved skoler og i sentraladministrasjonen) anses som å tilhøre en og samme gruppe, det samme gjelder for Oslo Kommune.

I tillegg vil 10 representanter fra grupper som ikke har automatisk representasjon etter reglene få en særskilt invitasjon.

Deltakelse for arbeidslivskonferansen reguleres av Tekna kommunes vedtekter - jfr årsmøtedeltakelse. Tekna Kommunes vedtekter (PDF)

Praktisk informasjon

 • Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

 • Du har rett til fri med lønn for å delta, ref Hovedavtalen § 3.6.

 • Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 18150/arb. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

 • Tilslutningsbilletter med fly bestilles gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: 18150/arb.

Skriv ut

11. januar

09:30 - 10:00

Registrering og lett servering

10:00 - 10:15

Velkommen!

v/Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg

10:15 - 11:15

Det digitale skiftet og arbeidslivet

Arbeidsmiljø og kultur i virksomhetene - samspillet mellom mennesker i den teknologiske utviklingen. v/Tom Colbjørnsen , professor institutt for ledelse og organisasjon, BI

11:15 - 11:45

Kaffepause

11:45 - 12:30

Den teknologiske utviklingen – den norske samarbeidsmodellen «How does it affect the work force? «

Den norske samarbeidsmodellen i praksis.

v/Trine Lise Sundnes, leder av Handel og kontor

12:30 - 13:00

Norske virksomheter står overfor store teknologiske endringer

 • betydningen av lokale tillitsvalgte/arbeidsmiljø/den norske samarbeidsmodellen
 • digitalisering og globalisering/ hvordan lykkes

v/Kolbjørn Haarr, Executive Vice President, EVRY

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:30

Arbeidslivet står overfor store teknologiske endringer.

Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes med omstillingene.

v/ Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri

14:30 - 15:30

Fagforeningens rolle - arbeidsvilkår under press

 • hvordan sikre kollektive rettigheter
 • globalisering av arbeidslivet
 • organisasjonsgraden synker
 • kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • del-økonomi
 • hva må vi kjempe for nå?

v/ Henrik Ehrenberg, Samfunnspolitisk sjef, Unionen

15:30 - 16:30

Utfordringer og muligheter sett fra Teknas ståsted

v/ Lise Lyngsnes Randeberg

16:00 - 18:00

Gruppediskusjon … med kaffepause

(med utgangspunkt i innleggene, del 1 fra debattheftet til R-møtet, med skriftlig oppsummering og ett spørsmål til Presidentens time dag 2)

19:30 - 22:00

Middag

12. januar

09:00 - 10:00

Presidentens time v/ Lise Lyngsnes Randeberg

 • spørsmål fra dag 1 +
 • hva er de viktigste arbeidslivspolitiske sakene nå?

10:00 - 10:45

Varsling: Nye utfordringer for fagforeninger og tillitsvalgte

v/ Birthe Eriksen, Guide advokatene Bergen

10:45 - 11:30

Aktuelt tema med vinkling mot arbeidsliv

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:30

Sektorvise samlinger med innledere som tar opp sektorens utfordringer

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. I emnefeltet i reisebestillingen noteres: "Reise belastes Tekna comcode 825152" og oppgi følgende referanse inni mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18150/Bræin så mottar Tekna faktura for reisen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18150/Bræin.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no

 • Tom Colbjørnsen

  Rektor

  Handelshøyskolen BI Avd Oslo

 • Henrik Ehrenberg

  Samrunnspolitisk sjef v/Unionen Opinion

 • Birthe Eriksen

  Leder for kundeservice

  Victoria AS

 • Kolbjørn Haarr

  Executive Vice President

  EVRY Norge AS

 • Stein Lier-Hansen

  adm dir

  Norsk Industri

 • Lise Lyngsnes Randeberg

  Professor/president i Tekna

  NTNU Inst for Elektronikk og telekommunikasjon

 • Trine Lise Sundnes

  Landsorganisasjonen i Norge