6. mai
kl. 10:00–12:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vil du bli bedre kjent med FIG – den internasjonale landmålerorganisasjonen? Nå har du en unik mulighet!

Meld meg på

Beskrivelse

Vi inviterer til åpent møte for alle interesserte!

Federation Internationale des Geometres (FIG) har mer enn 120 medlemsland, og organisasjonens arbeid foregår i 10 kommisjoner med hvert sitt faglige fokus – fra eiendomsregistrering til arealplanlegging. Det norske medlemskapet ivaretas av GeoForum og Tekna Samfunnsutviklerne, som sammen utgjør FIG Norge.

Møtet vil ha en orientering om FIG og FIG Norges arbeid, samt hvordan det arbeides i de ulike kommisjonene. Forslag til norske delegater i alle de 10 kommisjonene mottas med takk. På FIGs hjemmeside får du et raskt overblikk over kommisjonene: FIGs hjemmeside.

Foreløpig agenda

  • Velkommen og overordnet status FIG og FIG Norge
  • Historikken til FIG Norge
  • Orientering om forprosjekt FIG Congress 2026
  • Kort orientering fra kommisjonsmedlemmene om aktivitet siste år, samt interesse for å fortsette engasjementet
  • Forslag til evt nye kommisjonsdelegater
  • Foredrag og markedsføring på FIG Congress 2022
  • Hvordan skal FIG Norge organiseres fremover?
  • Møtevirksomhet i FIG Norge

Om du har lyst til å høre mer om (eller engasjere deg) i internasjonal virksomhet, oppfordrer vi deg til å melde deg på det digitale møtet, så vil link sendes deg.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Webinar: Challenges for bridges in marine environment

6. mai
kl. 15:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20