Parkeringshus har vist seg å være en type bygninger utsatt for sterk nedbrytning og kostbare skader etter alt for kort tid. Fredrikstadbrua har vært under rehabilitering av firma CONSOLVO i lengre tid og er ikke ferdig før i 2018. Vi ser på begge disse utfordringene.

Meld meg på

Parkeringshus i betong har vist seg å være en type bygninger utsatt for sterk nedbrytning og kostbare skader etter alt for kort tid. Ny NB-veileder omhandler disse forhold. Det primære formålet med denne veileder er å anbefale tiltak som bidrar til at parkeringshus i betong oppnår en praktisk brukstid og et vedlikehold som tilfredsstiller byggherrens ønsker og behov.

Fredrikstadbrua har vært under rehabilitering av firma CONSOLVO i lengre tid og er ikke ferdig før i 2018. Utfordringer, erfaringer og status – prosjektleder Stein Andersen orienterer.

Finn frem:

Høgskolen i Østfold Kråkerøy - auditorium S - 401 i «Smia»

13:30

Kaffe + noe å bite i før oppstart kl. 1400

14:00 - 14:05

Innledning med kort info om veiledningen

Jarle Hatlelid, Cowi

14:05 - 14:30

Erfaring fra utførte prosjekter

  • Nedbrytingsmekanismer med eksempler på feil og mangler

Jarle Hatlelid og Bernt Kristiansen, AF Gruppen

14:30 - 15:05

Prosjektering av nye parkeringshus

· Regelverk, relevante standarder

· Betong / Belegg

Erik Grønner

15:05 - 15:40

Utførelse av betongarbeider og belegg

Bernt Kristiansen

15:40 - 16:15

FDV

· Tilstandsundersøkelse

· Vedlikehold

Jon Luke, Norconsult

16:15 - 17:00

Fredrikstadbrua - rehabilitering

Stein Andersen, Sweco/Statens vegvesen

17:00

Diskusjon og avslutning

Jarle Hatlelid

NFB

  • Norsk forening for betongrehabilitering

Fabeko

  • Fabeko