21. aug.
kl. 17:00–19:00

Hvordan skal betong brukes i Norge fremover? Bli oppdatert på endringene i standarden som legger grunnlaget for dette.

Meld meg på

Beskrivelse

Det vil sannsynligvis bli gjort en revisjon av NS-EN 206 i årene som kommer. Dette vil naturligvis påvirke hvordan betong brukes her i Norge. På dette åpne faglige møte kan du høre mer om det som kan bli endret.

En revisjon av NS-EN 206 bør være knyttet til den pågående revisjonen av Eurokode 2. Det vil bli samvirke mellom disse to standardene, og endringer i Eurokode 2 forutsetter endringer i NS-EN 206 på noen områder.

Dette kan være:

  • nytt bestandighetskonsept
  • bruk av 91-døgns fasthet
  • bruk av resirkulert tilslag og andre reguleringer som kan være aktuelle for å gjøre betongen grønnere
  • ny teknologi som fiberarmert konstruksjonsbetong

Det andre hovedområdet som nødvendiggjør revisjon av NS-EN 206 er problemstillinger knyttet til Byggevareforordningen og samsvarsvurderinger.

Selv om dette er en felles europeisk standard, har vi i Norge i dag et nasjonalt tillegg (NA) i NS-EN 206 som er viktig for oss og tilpasser betongbruken til norske forhold. Hva skjer med slike nasjonale reguleringer i framtidens standard?

Dette tillegget inneholder blant annet en beskrivelse av kompetansekrav for personell og k-verdier for aktuelle tilsetningsmaterialer.

Dersom det tas inn miljøforhold i betongstandarden, kan disse bli ulike de vi her i Norge jobber med ved bruk av EPD.

Dette er eksempler på hvordan en internasjonal standard påvirker oss her i Norge.

Hvordan kan vi påvirke til at EN 206 blir godt tilpasset slik vi bruker betong her i Norge?

Møteleder: Elisabeth Schjølberg, Multiconsult

Innledere:
Vivian Meløysund, Standard Norge
Steinar Helland, Helland Konsult
Steinar Leivestad, Standard Norge

Servering: Det blir servert enkel kveldsmat i en pause underveis.

Dette er en fin anledning til en hyggelig og uformell sammenkomst med gamle og nye betongvenner!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

15. aug.–18. des.

Bygg og anlegg

Befaring på Valle Wood

31. aug.
kl. 11:00–13:00