10.–11. sep.
Arrangementet er avlyst

Synes du behandlingen av plan- og byggesaker tar for lang tid? Ønsker du å lære mer om hvordan du kan unngå fallgruver for din bygge- eller plansak?

Meld meg på

Tekna arrangerer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet 2-dagers kurs for ansvarlig søker og plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan ta videreutdanning på 10 studiepoeng som har som mål å bedre kvaliteten på prosessen med byggesøknader.

Ofte er kvaliteten på innsendte søknader av en slik kvalitet at det ikke kan utføres forsvarlig saksbehandling i kommunene. Byggeprosjektene blir dermed forsinket og økonomien skadelidende.

2-dagerskurset og videreutdanningsstudiet på HVL, (10 studiepoeng) retter seg mot plankonsulenter og andre som utarbeider arealplaner og fagmiljø som ønsker å opptre som ansvarlig søker. Det vil også være nyttig for saksbehandlere i offentlig sektor å delta. 2-dagerskurset vil gi en grundig introduksjon til emnet og man kan delta uavhengig av deltakelse på videreutdanningen som blir på HVL, Bergen. 2-dagerskurset vil bli arrangert to steder.

5.-6. september i Oslo, Scandic Victoria hotel
10.-11. september i Bergen, Scandic Ørnen hotel
Ved påmelding velger man stedet som passer best.

Dette grunnkurset gir eget kursbevis utstedt av Tekna og HVL

Målgruppe:
Kurset retter seg mot byggesaksbehandlere, konsulenter og rådgivere i private og offentlige virksomheter og er ett innføringskurs i tematikken. Det er mulig å søke seg videre til modulopplæring på Høgskulen Vestlandet og ta 10 studiepoeng i faget.

Kurset arrangeres i samarbeid med Høgskulen Vestlandet og er et innføringskurs.

Ønsker du å gå videre på HVL og ta kurset som gir 10 studiepoeng iløpet av høsten 2019, så er det undervisning på følgende datoer:

Timeplan
1. samling: 10.-11 september i Bergen, Scandic Ørnen hotel ( i samarbeid med Tekna)
2. samling: 16.-18. oktober i Bergen, Campus Kronstad
3. samling: 20.-22. november i Bergen, Campus Kronstad
Eksamen: 04.-05. desember

For søknad på HVL klikk her >>

Bestått kurs saman med anna nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarleg søkar i byggesaker. Vidare gir kurset saman med anna kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

Skriv ut

09:30

Registrering

10:00

Innledning og kursets betydning

  • Forventninger til søknadsprosessen
  • Problemstillinger og rettskilder

10:45

Pause

11:00

Om plansystemet i PBL

12:30

Lunsj

13:30

Nærmere om aktørene, prosessene og ansvarsystemet

14:30

Pause

14:45

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode private reguleringsplaner

15:45

Pause

16:00

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode byggesøknader

16:45

Web-baserte søkeverktøy

  • Planer som er interesse for plankonsulenten

17:30

Avslutning dag 1

09:00

Søknadssystemet i byggesaker

  • Søknadspliktens omfang

09:45

Pause

10:00

Forhåndskonferanse

10:15

Pause

10:30

Søknadssystemet for private planer

11:15

Pause

11:30

Oversikt over søknadenes innhold og kravene til gjennomføringsplan

12:30

Lunsj

13:30

Spesielt om nabovarsel og dispensasjoner

  • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

14:15

Pause

14:30

Den kommunale behandlingen av byggesøknader

  • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

15:15

Pause

15:30

Spesielt om godkjenning av foretak for ansvarsrett

16:15

Pause

16:30

Den kommunale behandlingen av plansaker

  • med små oppgaver og refleksksjonsspørsmål

17:30

Kurset avsluttes og kursbevis deles ut

  • Frode Aleksander Borge

    Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: