18. okt.
kl. 09.00–16.00

Skaff deg en grundig innføring i anskaffelse av entreprisekontrakter, med særlig vekt på anskaffelse av totalentrepriser og samspillsentrepriser.

Meld meg på

Anskaffelser av komplekse bygg- og anleggsentrepriser krever god kunnskap om både entreprisekontrakter og anskaffelsesregelverket. Dette kurset vil ha særlig fokus på anskaffelse av totalentrepriser og samspillskontrakter, og vil gi deg økt kompetanse til å kontrahere denne typen kontrakter.

På dette kurset får deltakerne en grundig innføring i anskaffelse av entreprisekontrakter, med særlig vekt på anskaffelse av totalentrepriser og samspillsentrepriser. Etter endt kurs vil du ha en god forståelse for anskaffelse av entreprisekontraktene.

Foreleserne har omfattende erfaring fra store og komplekse anskaffelser av totalentrepriser og samspillsentrepriser.

Du lærer

Valg av anskaffelsesprosedyre – hvordan legge til rette for gode løsninger?

 • Kort om de ulike entrepriseformene og anskaffelsesprosedyrene
 • Markedsdialog – adgangen til og bruken av markedsdialog
 • Premissene for prosedyrevalget

Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

 • Krav til leverandøren - kvalifikasjonskrav og utvelgelse tilpasset til prosjektet og kontraktstypen
 • Gjennomføringen av kvalifisering og utvelgelse av leverandører

Tildelingskriterier og utarbeidelse av tilbud

 • Hvordan velge det beste tilbudet – lær deg å identifisere egnede tildelingskriterier for anskaffelse av entreprisekontrakter
 • Hvordan skrive det beste tilbudet – har du forstått oppdragsgiver korrekt?

Gjennomføring av konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling

 • Hvordan få mest ut av konkurransepreget dialog?
 • Dialogfasen – hva bør partene snakke om
 • Hvordan få mest ut av konkurranse med forhandling?
 • Forhandlingsfasen – hva bør det forhandles om
 • Fokus på kvalitet og kostnadseffektive løsninger
 • Anskaffelse av samspillsprosjekter (tidlig involvering) – hva bør man tenke på?

Tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt

 • Bruk av ulike evalueringsmodeller

Målgruppe

Dette kurset passer både for leverandører og oppdragsgivere som deltar i offentlige anskaffelser vedrørende entreprisekontrakter. Noe kunnskap om de ulike entreprisestandardene vil være en fordel, men ikke påkrevd.

Skriv ut

De ulike entrepriseformene

Med særlig vekt på totalentrepriser og samspillsentrepriser

Valg av anskaffelsesprosedyre

Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

Krav til leverandørene

Tildelingskriterier

Valg av tilbud

Utarbeidelse av tilbud

Besvarelse av byggherrens behov

Dialog eller forhandlinger?

Hvordan få mest mulig ut av denne fasen?

Tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt

 • Solfrid Aga

  Senioradvokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Kursleder og partner i Grette og spesialisert innen entrepriserett og offentlige anskaffelser. Solfrid har meget bred erfaring fra gjennomføring av prosjekter og offentlige anskaffelser. Hun har bistått både leverandører og offentlige oppdragsgivere i en lang rekke ulike prosjekter. Som advokat har Solfrid vært sentral i gjennomføringen av noen av Norges aller største entrepriser. Hun er en meget hyppig benyttet kursholder med meget gode tilbakemeldinger.

 • Stine Arbiol-Kraft

  Advokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Spisskompetanse innen kontraktsutvikling, forhandling og strategi i entrepriseprosjekter. Stine har erfaring fra flere samspillskontrakter og OPS-prosjekter, hvor hun har hatt særlig fokus på vederlagsmodeller. Hun har erfaring fra alle faser ved gjennomføring av et prosjekt; fra planlegging og kontrahering til prosjektgjennomføring. Stine har en master (LL.M.) i internasjonal finansrett, med hovedvekt på finansiering/prosjektfinansiering og gir et unikt innblikk i de økonomiske aspektene ved anskaffelse av en entreprisekontrakt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

Bygg, anlegg og eiendom

Best Value Approach (BVA)-konferanse

10.–11. okt.