6.–7. mars 2018

Dette kurset gir deg en nyttig innføring i tjenestemannsloven og hvilke regler som gjelder for ansatte i statlig sektor. Kurset har hovedfokus på ansettelser og hvilke regler som gjelder for dette.

Meld meg på

Bli bevisst din rolle som tillitsvalgt i ansettelsesprosesser

Har du oversikt over hva som er ditt ansvar og plikter som tillitsvalgt i forbindelse med ansettelser, og hvordan du kan bidra til å sikre at den best kvalifiserte får jobben? Er det tilfeller der man kan fravike kvalifikasjonsprinsippet?

Dette kurset tar for seg ansettelsesprosessen fra start, til man har ansatt en person. Du blir kjent med din funksjon som tillitsvalgt når virksomheten skal ansette nye medarbeidere.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og øvingsoppgaver.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for både nye og mer erfarne tillitsvalgte i statlig sektor.

Skriv ut

Tirsdag 6. mars 2018

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:30

Enkel servering

10:00

Innledning og presentasjon av deltakere og foreleser

13:00

Lunsj

19:30

Middag

Onsdag 7. mars 2018

11:30

Lunsj

15:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18202/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18202.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn når du ber om refusjon for dine reiseutgifter.