30. okt.
kl. 12:00–15:30

Hvem er forurensningsmyndighet og hvordan skal oppfølgingen av akuttutslipp foregå for å begrense skaden? Hvem kan pålegge miljøundersøkelser og hvordan går man fram?

Meld meg på

De siste årene har det vært flere hendelser med akutte, forurensende utslipp i vassdrag på Østlandet. Hendelsene er ofte knyttet til utslipp fra tanker over og under bakken som lagrer olje, kjemikalier og farlig avfall.

Riktig vedlikehold og oppfølging av tankene er viktig for å unngå uønskede utslipp. Når det først er oppstått en akutt hendelse er det viktig å handle raskt, og at rett myndighet blir varslet.

På dette fagtreffet vil vi ta opp risikovurderinger og beredskap, ansvarsforhold og forebyggende tiltak knyttet til ytre miljø. Resultater fra en landsomfattende tilsynsaksjon i 2016, hvor temaet var tanklagring av kjemikalier og farlig avfall, vil bli presentert.

Oppmøtested for arrangementet kommer.

Finn frem:

Klubben
Skriv ut

1. Ny tanklagringsforskrift - Kravet til beredskap m.m.

Glenn Kristian Storbråten, Miljødirektoratet

2. Kystverkets rolle og oppfølging av akuttutslipp fra tanker

Ingrid J Lauvrak

3. IUAs rolle i beredskap mot akutt forurensning og eksempler på

Morten Thoresen, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning,

4. Resultater fra tilsynsaksjon i 2016 hvor temaet var tanklagring av

Kjersti Aastorp Hirth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

5. Hindre utslipp fra nedgravde oljetanker. Erfaringer så langt på

Hege Westermann, VAV Oslo kommune

6. Kildevurderinger, oppfølging og tiltak, samt eksempler.

Siri Greiff, Multiconsult AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Lyst å bli kjent med rognkjeksa?

27. okt.
kl. 14:00–15:30

Environment and life science

Are YOU Biotek

Miljø- og biovitenskap

Labdrift 2017