Vi i Lektorlaget, Tekna, Naturviterne og Nito arrangerer konferansen i fellesskap og ønsker alle våre tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte i skolesektoren velkommen. Tema for årets konferanse er "Kompetanse i skolen". Foreningene vil ha egne møter den 7. februar. Informasjon om dette får du fra din egen forening.

Meld meg på

Programmet er nå klart og du finner det under egen fane.

Konferansen er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det.

Tekna koordinerer påmeldingen i år og har reservert overnatting til alle fra 6.-7. februar. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner vi resten.

Den 7. februar er det separate møter for de ulike foreningene: Informasjon om møtet ditt og om reiseregning får du fra den foreningen du tilhører:

  • Er du medlem i Lektorlaget, ta kontakt med Tonje Leborg: tl@norsklektorlag.no
  • Er du medlem i Naturvitene, ta kontakt med Ole Jakob Knudsen: ojk@naturviterne.no
  • Er du medlem i Nito, ta kontakt med Ingar Drågen: ingar.dragen@nito.no
  • Er du medlem i Tekna finner du informasjonen i fanen merket "Årsmøtet Teknas fylkestillitsvalgte" på denne siden.

Har du andre spørsmål, så ta kontakt med din forening.

Denne konferansen er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle deltakerne har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på samlingen.

Skriv ut

Onsdag 6. februar - Skolekonferansen

Ordstyrer; Bjørgulv Vinje Borgundvaag

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00 - 10:15

Velkommen!

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag

10:15 - 10:45

Akademikernes politikk og idégrunnlag

Kari Sollien, leder i Akademikerne

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Før årets tariffoppgjør

Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

Kompetanseprofil for lærere i videregående skole - presentasjon av rapport

Kjartan Steffensen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:45

Behov for kompetanse i skolen

Erling Barlindhaug, KS

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Hva vet vi om regionale kompetansebehov?

Lars Nerdrum, sekretariatsleder i kompetansebehovsutvalget

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

Hvorfor læreren er viktig for elevene: om lærernes kompetanse og elevenes prestasjoner og motivasjon

Funn fra TIMSS og andre undersøkelser v/ILS Forsker

16:45 - 17:00

Oppsummering

19:00 - 22:00

Felles middag og quiz

Torsdag 7. februar - Hver fagforening har sitt eget program

09:00 - 16:00

Teknas program kommer her ..

De fylkestillitsvalgte i Tekna inviteres til Årsmøte i Interesseforeningen den 7. februar. Årsmøtet og seminar blir i år en del av Akademikernes tariffkonferanse.

Praktisk informasjon Tekna-interesseforeningen

Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt på e-post senest 2 uker før møtet. For ordens skyld - om det skal fremmes forslag om vedtektsendringer, sier vedtektene at:

”….. Forandring i vedtektene eller oppløsning av foreningen kan vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de innkalte stemmer, når årsmøtet er lovlig innkalt og endringsforslagets ordlyd er skriftlig meddelt medlemmene ved innkalling."

Dette vil altså si at forslag om vedtektsendringer må fremmes for styret snarest.

Sakspapirene sendes ut elektronisk innen 23. januar.

Om du ikke selv kan møte, vennligst gi snarest tilbakemelding til interesseforeningen om aktuell vararepresentant.

Reiseregninger for Teknas tillitsvalgte

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. I emnefeltet i reisebestillingen noteres: "Reise belastes Tekna comcode 825152" og oppgi følgende referanse inni mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19153/Bræin så mottar Tekna faktura for reisen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Merk regningen med 19153/Bræin.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

Arrangør