12. mars
kl. 17:00–19:00

Velkommen til et debattmøte der du selv får diskutere konsekvensene av AI med andre fagfolk.

Meld meg på

Utviklingen innen kunstig intelligens går stadig fortere. Men hva betyr denne teknologien for samfunnet og for oss som enkeltmennesker? Det er en kompleks, tverrfaglig debatt som bør inkludere alle samfunnsgrupper - ikke minst de som jobber med data science og maskinlæring, men kanskje har liten trening i å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av konkrete kodevalg.

I dette møtet vil vi presentere ulike problemstillinger og la deltakerne diskutere dem i grupper. Noen mulige eksempler (det er ikke sikkert det blir akkurat disse):

 • Hva er konsekvensen av skjevhet/bias i læringsdata, og hvordan unngår vi dette?
 • Når algoritmer lærer av historiske data, hvordan kan vi lage systemer som gjør verden bedre og ikke bare bevarer status quo?
 • Hvem har ansvar når algoritmer gjør feil (etisk eller juridisk)?
 • Hvem kontrollerer data og algoritmer? Risikerer vi et nytt, teknologisk klasseskille?
 • Hvordan balanserer vi menneske og maskin for å maksimere lykke så vel som verdiskaping?
 • Vi har rett til innsyn i data, burde vi ha rett til innsyn i algoritmer?
 • Menneskelig evolusjon 2.0: Hvordan utvikler vi oss som individer og samfunn når sammenknyttingen av digital og fysisk virkelighet blir tettere og tettere?

Spill gjerne inn problemstillinger du selv er interessert i å diskutere, ved å bruke kommentarfeltet når du melder deg på!

Vi serverer rundstykker e.l. fra kl. 16.30. Selve møtet starter kl. 17.00.

Møtet arrangeres av det faglige nettverket Tekna Big Data. Møteledere er Heidi E. I. Dahl, som er leder av Tekna Big Data og seniorforsker i SINTEF Digital, og Inge Harkestad, rådgiver i Tekna.

Finn frem:

Klubben, 9. etasje i Ingeniørenes Hus
 • Heidi Elisabeth Iuell Dahl

  Seniorforsker

  SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

  Heidi Dahl er seniorforsker ved Avdeling for matematikk og kybernetikk på SINTEF Digital, og leder det faglige nettverket Tekna Big Data. Etter en doktorgrad i matematikk og informatikk, har hun forsket på matematisk modellering og big data, med fokus på Industri 4.0 og stordata-analyse i industrien.

 • Inge Harkestad

  Rådgiver digitalisering

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Inge Harkestad sitter i Tekna Etisk råd. Han jobber i Tekna som rådgiver for digitalisering, og han følger blant annet opp det faglige nettverket Tekna Big Data og Teknas fagtilbud innen IKT-sikkerhet. Han er utdannet siv.ing. IKT.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: