7.–8. des.

Lær hvordan du skaper endringsdyktige team. Delta på to dager med grunnleggende og praktisk opplæring i agil teamledelse!

Meld meg på

Hvordan lære å leve med konstante endringer og gjøre ditt team og din organisasjon mer endringsdyktig og smidig?

På dette kurset lærer du å gå fra detaljert og langsiktig planlegging med høy grad av kontroll og styring til å lede raske tilpasninger basert på tillit til dine medarbeidere.

Læringsutbytte:

 • Agile prinsipper og hva betyr de for din måte å lede på
 • Praktiske metoder og teknikker for agil teamledelse
 • Hvordan tilrettelegge for samarbeid på tvers og oppnå felles målforståelse
 • Hvordan motivere medarbeidere og team
 • Kommunikasjon - en avgjørende kompetanse i agil teamledelse

Kursmetodikk:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Du tar med deg innsikt i hvordan dere jobber i dag og vi ser nærmere på forskjellen mellom agil ledelse og ordinær ledelse. Vi bruker «Training from the Back of the Room» metodikk for å gi deg en best mulig læringsopplevelse.

Ved aktiv deltakelse og diskusjon med andre vil du utvikle deg i lederrollen parallelt med at vi hjelper deg med konkrete forslag til hvordan ditt team og din organisasjon kan bli mer endringsdyktige og smidige.

Du vil også få en innføring i Diversity Icebreaker som du kan benytte på eget team og i egen organisasjon for å øke forståelse for ulike kommunikasjonsbehov. Programmet kan avvike noe for å tilpasse gruppens dynamikk og behov.

Praktisk rettet kurs med umiddelbar læring:

Du skal forlate kurset med konkrete tiltak du kan iverksette i egen organisasjon.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor. Du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder, eller rett og slett bare interessert i agil teamledelse og vil lære mer om det.

Meld meg på

Se program

Les mer om Agil Teamledelse her:

– Nye måter å jobbe på krever også nye måter å lede på


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

08.30 - 09.00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09.00 - 09.05

Velkommen med praktisk info

DAG 1

Velkommen med læringsmål

Felles forståelse av hva som menes med smidige / Agil team ledelse

 • Hva er agil teamledelse
 • Agile prinsipper og hva betyr de for din måte å lede på
 • Hvorfor skal du være en agil teamledelse

Organisering og autonome team

 • Organisatoriske og struktur endringer
 • Tilrettelegge for samarbeid på tvers
 • Hva må til for at teamet skal være autonomt?

Å jobbe med mål

 • Smidig ledelseskonsept
 • Hvordan oppnå felles målforståelse
 • Transparente mål

Hvordan lede agile team

 • Hvordan lede agilt
 • Hva kreves av deg som leder
 • Kompetanseutvikling i teamet

Hva kreves av teamet

 • Selvorganiserende team
 • Hva kreves av teammedlemmet

Oppsummering

16.00

Slutt kursdag 1

DAG 2

09.00

Velkommen til andre kursdag

Hvilke hindringer kan du oppleve

 • Agil teamledelse i ikke agile virksomheter, strukturelle utfordringer
 • Beslutningsprosesser og kontroll
 • Prosess - og verktøyfokus

Hvordan - metode

 • Produktledelse i praksis
 • Metodikk
 • Fasilitering

Smidig tankesett

 • Begrensende holdninger og tankemønster
 • Hvordan håndtere kompleksitet
 • Hvordan motivere medarbeidere og team?

Konflikthåndtering

 • Forsvarsmekanismer
 • Konstruktiv konflikthåndtering

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon - en avgjørende kompetanse i agil teamledelse
 • Bevisstgjørende kommunikasjon

16.00

Kurs slutt - takk for nå og vel hjem!

Praktisk informasjon

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time begge dager fra kl. 11.30 - 12.30. Kursbevis og kursmateriell sendes elektronisk i etterkant.

 • Ellen Mowinckel Daleng

  Fagdirektør og avdelingsleder

  Computas AS

  Ellen Mowinckel Daleng er fagdirektør innen området produktivitet og samhandling i Divisjon Digital Rådgiving i Computas, samt leder for avdelingen som hjelper kunder med smidige metoder og samarbeidsverktøy.

  Ellen er med 30 års erfaring fra IT -bransjen en erfaren prosessleder, teamleder, smidig-rådgiver og løsningsarkitekt med spisskompetanse innen smidig organisering, metoder og tankesett. Hun har gjennom sin karriere ledet team i både internasjonale forskningsprosjekter og større digitaliserings- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor, og har fokus på å skape engasjement, autonomi, tillit og åpen kommunikasjon.

  Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering og mer agile arbeidsmetoder. Hun er en dyktig motivator og kulturbygger, og blir ofte spurt om å lede kick-off samlinger med øvelser for å bli bedre kjent og skape fellesskap, samt strategisamlinger og workshops for å komme frem til felles mål og tiltak.

 • Cecilie Aungrind

  Seniorrådgiver og smidig veileder

  Computas AS

  Cecilie Aungrind er smidig veileder i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Hun er en støttende leder, og det er viktig for henne å legge til rette for trygghet i teamet.

  Cecilie har 15 års erfaring fra IT-bransjen og har relevant og bred erfaring fra prosjekter og smidige team i både offentlig og privat sektor. Hun har hatt ulike roller og ansvar som blant annet team- og enterprise coach, team lead, scrum master, testleder og funksjonell designer. Hun har konkret og praktisk kompetanse fra store og små virksomheter som er i starten på en smidig transformasjon til de som har prioritert dette i mange år. Cecilie er svært engasjert når det kommer til bevissthet rundt målstyring i organisasjoner, kommunikasjon og hvordan dette kan gi mening helt ned til den enkelte medarbeider.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: