19.–20. okt.

Få innsikt i verktøy og metoder for å skape et endringsdyktig team, motiverende kultur og felles tankesett. Delta på 2 dager med engasjerende opplæring i agil teamledelse!

Meld meg på

Hvordan gjøre team mer endringsdyktige? Hvordan gå fra svært detaljert og langsiktig planlegging med høy grad av kontroll og styring til raskere tilpasninger med mindre kontroll og større tillit til dine medarbeidere og fageksperter? Hvordan påvirke kulturen, utfordre begrensende holdninger og ta organisatoriske grep?

De fleste av oss trenger å bli mer fremoverlente, mer offensive i forhold til endringer vi vet kommer, men ikke når, hvor raskt, eller på hvilken måte.

På kurset lærer du:

 • Hvorfor er det viktig å jobbe smidigere som team
 • Hva som skal til for å respondere raskt på endringer
 • Hvordan du lede og organiserer agile team
 • Hvordan du kan dra nytte av Agile metoder og verktøy
 • Hvordan jobbe på tvers av virksomheten
 • Hvordan bør kommunikasjonen tilpasses
 • Hva om du ikke tar noen av disse grepene

Du får innspill, faglig påfyll og inspirasjon til å utfordre etablerte arbeidsmetoder, identifisere nye muligheter og sørge for kontinuerlig læring og forbedring.

Kursmetodikk:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Vi bruker «Action Based Learning» metodikk, hvor du utvikler deg i lederrollen parallell med at vi jobber for at du skal få konkrete forslag til hvordan ditt team og din organisasjon kan bli mer endringsdyktige og smidige. Du vil også få en innføring i Diversity Icebreaker som du kan benytte på eget team og egen organisasjon for å øke forståelse for ulike kommunikasjonsbehov.

Du tar med deg innsikt i hvordan dere jobber i dag og vi jobber sammen med to perspektiv, hva er forskjellen på agil ledelse og ordinær ledelse. Du skal forlate kurset med noen konkrete tiltak du ønsker å iverksette i egen organisasjon. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Forberedelser:

I forkant av kurset vil du få tilsendt en liten videosnutt med kursleder hvor hun ønsker velkommen til kurs og sier litt om forberedelser og hva du bør du tenke igjennom i forkant for å få best mulig læringsutbytte.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor, du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder, eller rett og slett bare interessert i agil teamledelse og ønsker å lære mer om det og hvordan det kan brukes til å respondere raskere på endringer enn man tidligere har vært vant til å gjøre.

Meld meg på

Se program

Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Velkommen med praktisk info

DAG 1

Velkommen med læringsmål

Felles forståelse av hva som menes med smidige / Agil team ledelse

 • Hva er agil teamledelse
 • Agile prinsipper og hva betyr de for din måte å lede på
 • Hvorfor skal du være en agil teamleder

Hvordan lede agile team

 • Hvordan lede agilt
 • Hvordan lede med smidige mål /konstante endringer
 • Hva kreves av deg som leder

Hva kreves av teamet

 • Selvorganiserende team
 • Hva kreves av teammedlemmet

Hvordan går du frem

 • Omdefinering av mål – hvordan la det bli en del av den «nye normalen»
 • Lage nye mål – på kort sikt

Hvilke fallgruver kan du oppleve

 • Agil teamledelse i ikke agile virksomheter, strukturelle utfordringer
 • Domenebekreftelse, makt og hierarki
 • Konflikthåndtering i agile teams

Oppsummering

16:00

Slutt kursdag 1

DAG 2

09:00

Velkommen til andre kursdag

Kultur og team dynamikk

 • Det agile tankesett
 • Begrensende holdninger og tankemønster
 • Hvordan fungerer teamet ditt i dag og hvilke grep ønsker du å ta?

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon en avgjørende kompetanse i agil teamledelse
 • Hvordan kommunisere i teamet og på tvers av organisasjonen
 • Feedback og læring i teamet
 • Bevisstgjørende kommunikasjon

Organisatoriske og prosess grep

 • Organisatoriske og struktur endringer
 • Beslutning- og beslutningsprosesser i agile teams, utfordringer og muligheter
 • Tilrettelegge for samarbeid på tvers
 • Hvordan holde mer agile møter

Oppsummering

 • Metoder, konkrete verktøy og tips
 • Refleksjon og lederutvikling, hva vil du jobbe med videre
 • Tiltak du gjør i egen organisasjon

16:00

Kurs slutt - takk for nå og vel hjem!

Praktisk informasjon

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time begge dager fra kl. 11.30 - 12.30. Kursbevis deles ut til de som ønsker etter lunsj dag 2.

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Vigdis Austrheim

  Vigdis Austrheim er en anerkjent kursholder og holder flere Tekna kurs med svært gode tilbakemeldinger. Hennes kurs er engasjerende og du får faglig godt innhold som gir varig verdi. Hun er praktisk i sin leveranseform, deler historier og erfaring som underbygges med forskning.

  Vigdis har 30 års erfaring fra IT-bransjen, og 17 år som leder. Hun har relevant og bred erfaring fra norske og nordiske virksomheter, som grunder og som leder i store internasjonale selskaper. Hun har også konkret og praktisk komptanse fra endringsprosesser og som bidrar til fremtidsrettet fokus og relevant innhold for den tiden vi er i nå. Vigdis har en unik erfaring fra transformasjonsledelse i Microsoft, og har også jobbet med global strategi ledelse av Microsofts hovedkontor i USA. Hun har jobbet med bedriftskultur og medarbeider trivsel som rådgiver i Great Place to Work.

  Vigdis jobber i dag som lederutvikler på heltid, i tillegg til kurs leder hun workshops, holder foredrag og leverer 1:1 mentor og coaching til ledere.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lynkurs i fasilitering av Google Design Sprint

2. sep.
kl. 09:00–16:00

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep.–8. des.