19.–20. okt.

Få innsikt i verktøy og metoder for å skape et endringsdyktig team, motiverende kultur og felles tankesett. Delta på 2 dager med engasjerende opplæring i agil teamledelse!

Meld meg på

Hvordan gjøre team mer endringsdyktige? Hvordan gå fra svært detaljert og langsiktig planlegging med høy grad av kontroll og styring til raskere tilpasninger med mindre kontroll og større tillit til dine medarbeidere og fageksperter? Hvordan påvirke kulturen, utfordre begrensende holdninger og ta organisatoriske grep?

De fleste av oss trenger å bli mer fremoverlente, mer offensive i forhold til endringer vi vet kommer, men ikke når, hvor raskt, eller på hvilken måte.

På kurset lærer du:

 • Hvorfor er det viktig å jobbe smidigere som team
 • Hva som skal til for å respondere raskt på endringer
 • Hvordan du lede og organiserer agile team
 • Hvordan du kan dra nytte av Agile metoder og verktøy
 • Hvordan jobbe på tvers av virksomheten
 • Hvordan bør kommunikasjonen tilpasses
 • Hva om du ikke tar noen av disse grepene

Du får innspill, faglig påfyll og inspirasjon til å utfordre etablerte arbeidsmetoder, identifisere nye muligheter og sørge for kontinuerlig læring og forbedring.

Kursmetodikk:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Vi bruker «Action Based Learning» metodikk, hvor du utvikler deg i lederrollen parallell med at vi jobber for at du skal få konkrete forslag til hvordan ditt team og din organisasjon kan bli mer endringsdyktige og smidige. Du vil også få en innføring i Diversity Icebreaker som du kan benytte på eget team og egen organisasjon for å øke forståelse for ulike kommunikasjonsbehov.

Du tar med deg innsikt i hvordan dere jobber i dag og vi jobber sammen med to perspektiv, hva er forskjellen på agil ledelse og ordinær ledelse. Du skal forlate kurset med noen konkrete tiltak du ønsker å iverksette i egen organisasjon. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor, du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder, eller rett og slett bare interessert i agil teamledelse og ønsker å lære mer om det og hvordan det kan brukes til å respondere raskere på endringer enn man tidligere har vært vant til å gjøre.

Meld meg på

Se program

Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Velkommen med praktisk info

DAG 1

Velkommen med læringsmål

Felles forståelse av hva som menes med smidige / Agil team ledelse

 • Hva er agil teamledelse
 • Agile prinsipper og hva betyr de for din måte å lede på
 • Hvorfor skal du være en agil teamleder

Hvordan lede agile team

 • Hvordan lede agilt
 • Hvordan lede med smidige mål /konstante endringer
 • Hva kreves av deg som leder

Hva kreves av teamet

 • Selvorganiserende team
 • Hva kreves av teammedlemmet

Hvordan går du frem

 • Omdefinering av mål – hvordan la det bli en del av den «nye normalen»
 • Lage nye mål – på kort sikt

Hvilke fallgruver kan du oppleve

 • Agil teamledelse i ikke agile virksomheter, strukturelle utfordringer
 • Domenebekreftelse, makt og hierarki
 • Konflikthåndtering i agile teams

Oppsummering

16:00

Slutt kursdag 1

DAG 2

09:00

Velkommen til andre kursdag

Kultur og team dynamikk

 • Det agile tankesett
 • Begrensende holdninger og tankemønster
 • Hvordan fungerer teamet ditt i dag og hvilke grep ønsker du å ta?

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon en avgjørende kompetanse i agil teamledelse
 • Hvordan kommunisere i teamet og på tvers av organisasjonen
 • Feedback og læring i teamet
 • Bevisstgjørende kommunikasjon

Organisatoriske og prosess grep

 • Organisatoriske og struktur endringer
 • Beslutning- og beslutningsprosesser i agile teams, utfordringer og muligheter
 • Tilrettelegge for samarbeid på tvers
 • Hvordan holde mer agile møter

Oppsummering

 • Metoder, konkrete verktøy og tips
 • Refleksjon og lederutvikling, hva vil du jobbe med videre
 • Tiltak du gjør i egen organisasjon

16:00

Kurs slutt - takk for nå og vel hjem!

Praktisk informasjon

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time begge dager fra kl. 11.30 - 12.30. Kursbevis deles ut til de som ønsker etter lunsj dag 2.

 • Ellen Mowinckel Daleng

  Fagdirektør og avdelingsleder

  Computas AS

  Ellen Mowinckel Daleng er fagdirektør innen området produktivitet og samhandling i Divisjon Digital Rådgiving i Computas, samt leder for avdelingen som hjelper kunder med smidige metoder og samarbeidsverktøy.

  Ellen er med 30 års erfaring fra IT -bransjen en erfaren prosessleder, teamleder, smidig-rådgiver og løsningsarkitekt med spisskompetanse innen smidig organisering, metoder og tankesett. Hun har gjennom sin karriere ledet team i både internasjonale forskningsprosjekter og større digitaliserings- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor, og har fokus på å skape engasjement, autonomi, tillit og åpen kommunikasjon.

  Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering og mer agile arbeidsmetoder. Hun er en dyktig motivator og kulturbygger, og blir ofte spurt om å lede kick-off samlinger med øvelser for å bli bedre kjent og skape fellesskap, samt strategisamlinger og workshops for å komme frem til felles mål og tiltak.

 • Cecilie Aungrind

  Seniorrådgiver og smidig veileder

  Computas AS

  Cecilie Aungrind er smidig veileder i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Hun er en støttende leder, og det er viktig for henne å legge til rette for trygghet i teamet.

  Cecilie har 15 års erfaring fra IT-bransjen og har relevant og bred erfaring fra prosjekter og smidige team i både offentlig og privat sektor. Hun har hatt ulike roller og ansvar som blant annet team- og enterprise coach, team lead, scrum master, testleder og funksjonell designer. Hun har konkret og praktisk kompetanse fra store og små virksomheter som er i starten på en smidig transformasjon til de som har prioritert dette i mange år. Cecilie er svært engasjert når det kommer til bevissthet rundt målstyring i organisasjoner, kommunikasjon og hvordan dette kan gi mening helt ned til den enkelte medarbeider.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: