1. feb. 2018
kl. 16:00–19:30

Metoder, verktøy og samspill for bedre resultater!

Meld meg på

De fleste tar daglig del i store og små prosjekter, både på jobb og privat. Hvorfor går noen bra og andre mindre bra? Hva skal til for å lykkes bedre?

Med dette kurset kan du som medarbeider eller leder bli bedre til å styre et prosjekt, eller bruke dine kvalifikasjoner på en bedre måte.

Denne kvelden får du:

  • Ti konkrete råd så du kan styre og koordinere prosjekt bedre

  • Liste over ti klassiske prosjekt-feil så du slipper å gå i fella

  • Enkle verktøy, praktiske innspill og klare ideer for prosjektstyring

Kurset består av 50 prosent forelesning med interaksjon og 50 prosent oppgaveløsning i små grupper.

Middagsservering kl. 16.00, kursstart kl. 16.30.

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D
  • Petter Bakken

    Holtskog & Co.