Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.

Meld meg på

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Deltaker uten ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A1), (A2), (A3) og (A4), samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen. Deltaker med ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A3) og (A4), samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.

Hensikt: Se over. Produksjonsleder skal også kunne gi råd om anvendelsen av betong til forskjellige formål.

Målgruppe: Personell som skal bli produksjonsleder eller kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse: (A4) gir opplæring i materialsammensetning/teknologi, spesialbetonger, herdeteknologi, alkalireaktivitet, gjeldende standarder, konstruksjonsforståelse og utførelse.

NB! Gjeldende fra januar 2017:
Pga. endring av formulering av kompetansekrav for produksjonsleder i NS-EN 206:2013+NA:2014 er kurset A5 fjernet. Noe av innholdet i dette kurset er flyttet over til både A1 og det gamle A6-kurset. A6-kurset er dermed utvidet med en dag, i forhold tidligere. Samtidig har kurset fått nytt navn; A4, for å få en logisk progresjon i kursstigen. (A4 var fram til siste halvdel av 1990-tallet et oppfriskningskurs for produksjonsledere, som måtte tas hvert 5. år. Det nye A4 har ingenting med dette å gjøre).

Det oppfordres til at flest mulig tar med bærbar PC.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet: Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Dersom du ønsker hotellrom: Du må selv bestille overnatting direkte til hotellet som betales ved utsjekk. Ring 67117000 og oppgi referansenummer GR010180 eller send e-post til: booking.expo@choice.no for å booke rom.

Skriv ut

Mandag

09:30 - 10:00

Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Registrering (m/kaffe)
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

Norsk Betongforening/Tekna

10:00 - 10:45

Betongkjemi

 • Sementer
 • Tilsetningstoffer
 • Tilsetningsmaterialer

Roar Myrdal, Normet International Ltd

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Betongkjemi forts.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Betongfysikk

 • Volumstabilitet, svinn og svelling
 • Nedbrytningsmekanismer fysisk og kjemisk
 • Øvingsoppgaver

Roar Myrdal, Normet International Ltd

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Betongfysikk forts.

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Undervannsbetong

 • AUV-betong – antiutvasknings betong
 • Krav til materialer og spesielle betongegenskaper – NA.6.2.3.1
 • NB pub. nr. 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av AUV-betong – antiutvaskningsbetong
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Arne Vatnar, Skanska Norge AS

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

Undervannsbetong forts.

17:00

Slutt for dagen

Tirsdag

08:30 - 09:15

Maskinutstøpning med jordfuktig betong

 • Generelle utfordringer ved maskinstøping med jordfuktig betong
 • Betongprodukter med normativ referanse til NS-EN 206
 • Aktuelle betongsammensetninger for hulldekkeelement, betongrør, betongkummer, betongbelegningsstein, betongheller, betongtakstein, betongblokk
 • Aktuelle produksjonsmaskiner
 • Tørrblandet betong

Jørn Injar, Siv.ing. Jørn Injar

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

Maskinutstøpning med jordfuktig betong forts.

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

Alkalireaktivitet

 • NB pub. nr. 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag - orientering
 • Beregne mengde alkalier
 • Beregne om tilslaget er reaktivt
 • Ikke-reaktivbetong med reaktivt tilslag - beregning
 • Øvingsoppgaver
 • Spesielle utfordringer knyttet til ”SPA”- og svømmeanlegg, særlige tiltak

Bård Pedersen, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:00

Alkalireaktivitet forts.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Sprøytebetong

 • Krav til materialer og sprøytbarhet – NA.6.2.3.2
 • Krav til sprøytebetong etter NS-EN 14487-1 - orientering
 • NB pub. Nr. 7 Sprøytebetong til fjellsikring - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til sprøyting etter våtsprøytemetoden
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Eksempler fra utførelse
 • Øvingsoppgaver

Synnøve Adelheid Myren, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Herdeteknologi

 • Generell innføring i herdeteknologi
 • Utfordringer ved sommerstøping og vinterstøping
 • Bruk av herdeteknologiprogrammet Hett97
 • Øvingsoppgaver

Tom Fredvik, Norcem AS

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:30

Herdeteknologi forts.

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 16:30

Fiberbetong

 • Fibertyper – konstruktive
 • Fibertyper – ikke konstruktive
 • Hva er ”gjeldende prosjekteringsregler” ved bruk av ulike fibertyper?
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong som tilsettes fiber av stål og polypropylen
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Dan Arve Juvik, Mapei AS

16:30 - 16:45

Pause

16:45 - 17:30

2- og 3-komponent bindemidler

Tom Fredvik, Norcem AS

18:00

Slutt for dagen

Onsdag

08:30 - 09:15

2- og 3-komponent bindemidler forts.

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

Miljø/EPD/HMS

Tom Fredvik, Norcem AS

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

Miljø/EPD/HMS forts.

11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:15

Utførelse av betonggulv i henhold til NB15

 • Introduksjon til krav og anbefalinger
 • Gulvbetong; betongsammensetning og egenskaper

Tom Fredvik, Norcem AS

12:15 - 13:15

Lunsj

13:15 - 14:00

Utførelse av betonggulv i henhold til NB15 forts.

 • Utførelse, planlegging og gjennomføring

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Betong til massive konstruksjoner

 • Generelle utfordringer ved støping av massive / grove konstruksjoner
 • Aktuelle betongsammensetninger – lavvarmebetonger og begrensning av riss
 • Krav i prosjekteringsunderlag - eksempler
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til massive konstruksjoner
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Betong til massive konstruksjoner forts.

16:00 - 16:15

Pause

16:15 - 16:45

Sprøytebetong forts.

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

16:45

Slutt for dagen

Torsdag

08:30 - 09:15

Selvkomprimerende betong (SKB)

 • NB pub. nr. 29 Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong – orientering
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Øvingsoppgaver

Øyvind Sæter, Unicon AS

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:00

Selvkomprimerende betong (SKB) forts.

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

Konstruksjonsforståelse

 • Trykk- strekk- og skjærspenning
 • Deformasjon
 • Slakkarmering
 • Armeringsstenger
 • Armeringsnett
 • Forspente konstruksjoner
 • Øvingsoppgaver

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Konstruksjonsforståelse forts.

12:00 - 12:30

Betong og estetikk

 • Hvit betong, farget pigmentert betong, betong for frilegging, betong for slipning, og synlig betong for nye arkitektoniske trender
 • Generelle utfordringer for betongprodusent, faglig kunnskap og krav til produksjonsanlegg
 • Aktuelle betongsammensetninger
 • Krav i prosjekteringsunderlag – eksempler
 • Prøvestøp - akseptkriterier
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:15

Betong og estetikk forts.

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Standarder for betongområdet

 • NS-EN 206 + NA Tabell Na 12, grenseverdier
 • NS-EN 1992
 • NS-EN 13670 + NA

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:15

Standarder for betongområdet forts.

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:15

Oppsummering/repetisjon

17:30

Slutt for dagen

Fredag

08:00 - 08:30

Utsjekking fra hotellet

08:30 - 11:30

Eksamen

12:30

Slutt