Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.

Meld meg på

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt: Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe: Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse: Deltakeren skal gjøres kjent med standardens normative- og informative referanser og tillegg for å kunne oppfylle kravene. Deltakeren skal videre gis en forståelse for betydningen av riktig drifts og produksjonsplanlegging gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206. Deltaker skal gjennomføre praktiske øvingsoppgaver og få trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll og evaluering av samsvar på manuell måte og med dataverktøy.

Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart.

Det oppfordres til at flest mulig tar med bærbar PC.

Hotellovernatting og middag:
Kurset holdes på Scandic Park Sandefjord som ligger midt i byen, med gangavstand til bryggen, restauranter, shopping og museer. Det er fri adgang i Parkbadet for boende gjester. I Parkbadet er det svømmebasseng, steambad, badstuer og trimrom med utsikt til sjøen. Det er fremforhandlet priser til kurset (se under) og hver kursdeltaker må selv bestille overnatting og krysse av for middag pr. dag ved påmelding, samt betale ved avreise. Send e-post til meeting.parksandefjord@scandichotels.com for booking av overnatting. Merk øverst i mailen til Lene. Husk å oppgi hvem fakturaen gjelder for. Lene kan også kontaktes på telefon 33447421, men hun foretrekker kontakt på mail.

Priser:
• Rom m/frokost per natt 1252,- (enkeltrom)
• Middag i tilknytning til overnatting (dagens 2-retters) per dag 375,-

Varighet: 40 timer inkl. eksamen

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Skriv ut

Mandag

09:30 - 10:00

Åpning

Norsk Betongforening/Tekna

09:30 - 12:00

(1) NS-EN 206 (Repetisjon fra A1-og A2-kurs)

 • Klassifisering
 • Spesifikasjon/betegnelser
 • Verifikasjon
 • Levering

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll

 • Produksjonskontrollsystemer (PKS)
 • Registrering av data
 • Prøving
 • Betongsammensetning og innledende prøving
 • Tillegg A – Innledende prøving
 • Personell utstyr og installasjoner
 • Utmåling av delmaterialer
 • Blanding av betong
 • Produksjonskontrollrutiner

Øyvind Sæter, Unicon

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 18:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

Øyvind Sæter, Unicon

18:00

Slutt for dagen

Tirsdag

08:00 - 10:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

Øyvind Sæter, Unicon

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 12:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

Øyvind Sæter, Unicon

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

Øyvind Sæter, Unicon

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

Øyvind Sæter, Unicon

17:00 - 17:15

Kaffepause

17:15 - 18:00

(3) Evaluering, overvåking, sertifisering av PKS

 • Generelt
 • Vurdering, overvåking og sertifisering av produksjonskontroll
 • Tillegg C – Bestemmelser om vurdering, overvåkning og sertifisering av produksjonskontroll

Øyvind Sæter, Unicon

18:00

Slutt for dagen

Onsdag

08:00 - 10:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier

 • Samsvarskontroll av egenskapsdefinert betong
 • Trykkfasthet
 • Tillegg B – Identitetsprøving for trykkstyrke
 • Plan for prøvetaking og prøving
 • Samsvarskriterier for trykkfasthet
 • Spaltestrekkfasthet
 • Andre egenskaper enn fasthet
 • Foreskrevet betong,
 • Tiltak ved ikke samsvar for produktet

Kari Aarstad, Unicon

10:00 - 10:15

Kaffepause

11:15 - 12:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

12:00 - 13:00

Lunsj

13:30 - 15:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

17:00

Slutt for dagen

Torsdag

08:30 - 10:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

10:30 - 10:45

Kaffepause

10:45 - 12:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 15:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

Kari Aarstad, Unicon

17:30 - 18:00

(5) Oppsummering

 • Repetisjon ved behov
 • Eksamensorientering
 • Kursevaluering, innlevering av skjema
 • Diverse tema/ønske fra deltakere?

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

18:00

Slutt for dagen

Fredag

07:30 - 08:00

Utsjekking fra hotellet

08:00 - 12:00

(6) Eksamen

12:00

Slutt/lunsj

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2020

5. mars
kl. 14:30–19:30