Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.

Meld meg på

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt: Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe: Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse: Deltakeren skal gjøres kjent med standardens normative- og informative referanser og tillegg for å kunne oppfylle kravene. Deltakeren skal videre gis en forståelse for betydningen av riktig drifts og produksjonsplanlegging gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206. Deltaker skal gjennomføre praktiske øvingsoppgaver og få trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll og evaluering av samsvar på manuell måte og med dataverktøy.

Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart.

Det oppfordres til at flest mulig tar med bærbar PC.

Hotellovernatting og middag:
Kurset holdes på Scandic Park Sandefjord som ligger midt i byen, med gangavstand til bryggen, restauranter, shopping og museer. Det er fremforhandlet priser til kurset (se under) og hver kursdeltaker må selv bestille overnatting og krysse av for middag pr. dag ved påmelding, samt betale ved avreise. Send mail til lene.johansen@scandichotels.com for booking av overnatting. Husk å oppgi hvem fakturaen gjelder for.

Priser:
• Rom m/frokost per natt 1220,- (enkeltrom)
• Middag i tilknytning til overnatting (dagens 2-retters) per dag 375,-

Varighet: 40 timer inkl. eksamen

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Skriv ut

Mandag

09:30 - 10:00

Åpning

 • Velkommen
 • Registrering (m/kaffe)
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

10:00 - 12:00

(1) NS-EN 206 (Repetisjon fra A1-og A2-kurs)

 • Klassifisering
 • Spesifikasjon/betegnelser
 • Verifikasjon
 • Levering

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll

 • Produksjonskontrollsystemer (PKS)
 • Registrering av data
 • Prøving
 • Betongsammensetning og innledende prøving
 • Tillegg A – Innledende prøving
 • Personell utstyr og installasjoner
 • Utmåling av delmaterialer
 • Blanding av betong
 • Produksjonskontrollrutiner

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 18:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

18:00

Slutt for dagen

Tirsdag

08:00 - 10:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 12:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

17:00 - 17:15

Kaffepause

17:15 - 18:00

(3) Evaluering, overvåking, sertifisering av PKS

 • Generelt
 • Vurdering, overvåking og sertifisering av produksjonskontroll
 • Tillegg C – Bestemmelser om vurdering, overvåkning og sertifisering av produksjonskontroll

18:00

Slutt for dagen

Onsdag

08:00 - 10:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier

 • Samsvarskontroll av egenskapsdefinert betong
 • Trykkfasthet
 • Tillegg B – Identitetsprøving for trykkstyrke
 • Plan for prøvetaking og prøving
 • Samsvarskriterier for trykkfasthet
 • Spaltestrekkfasthet
 • Andre egenskaper enn fasthet
 • Foreskrevet betong,
 • Tiltak ved ikke samsvar for produktet

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 12:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

17:30

Slutt for dagen

Torsdag

08:30 - 10:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

10:30 - 10:45

Kaffepause

10:45 - 12:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 15:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

15:30 - 15:45

Kaffepause

15:45 - 17:30

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

17:00 - 17:30

(5) Oppsummering

 • Repetisjon ved behov
 • Eksamensorientering
 • Kursevaluering, innlevering av skjema
 • Diverse tema/ønske fra deltakere?

17:30

Slutt for dagen

Fredag

07:30 - 08:00

Utsjekking fra hotellet

08:00 - 12:00

(6) Eksamen

12:00

Slutt/lunsj

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

Avbestillingsregler:
NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpte flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert, sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsgebyret kr. 1500 gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: