3.–6. mai
Webinar, Nettbasert

Endelig blir det A3-kurs igjen. Denne gangen kjører vi kurset digitalt, da vi ser at smittesituasjonen sansynligvis ikke har endret seg tilstrekkelig innen mai. Programmet som ligger inne er under revisjon, og vil bli tilpasset en digital gjennomføring.

Meld meg på

Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt: Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe: Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse: Deltakeren skal gjøres kjent med standardens normative- og informative referanser og tillegg for å kunne oppfylle kravene. Deltakeren skal videre gis en forståelse for betydningen av riktig drifts og produksjonsplanlegging gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206. Deltaker skal gjennomføre praktiske øvingsoppgaver og få trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll og evaluering av samsvar på manuell måte og med dataverktøy.

Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart.

Varighet: 32 timer inkl. eksamen

Skriv ut

Mandag

09:30 - 10:00

Registrering, kaffe

10:00 - 10:15

Velkommen, åpning

10:15 - 12:00

(1) NS-EN 206 (Repetisjon fra A1-og A2-kurs)

 • Klassifisering
 • Spesifikasjon/betegnelser
 • Verifikasjon
 • Levering

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll

 • Produksjonskontrollsystemer (PKS)
 • Registrering av data
 • Prøving
 • Betongsammensetning og innledende prøving
 • Tillegg A – Innledende prøving
 • Personell utstyr og installasjoner
 • Utmåling av delmaterialer
 • Blanding av betong
 • Produksjonskontrollrutiner

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 18:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

18:00

Slutt for dagen

Tirsdag

08:00 - 10:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 12:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(2) Produksjonskontroll (forts.)

17:00 - 17:15

Kaffepause

17:15 - 18:00

(3) Evaluering, overvåking, sertifisering av PKS

 • Generelt
 • Vurdering, overvåking og sertifisering av produksjonskontroll
 • Tillegg C – Bestemmelser om vurdering, overvåkning og sertifisering av produksjonskontroll

18:00

Slutt for dagen

Onsdag

08:00 - 10:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier

 • Samsvarskontroll av egenskapsdefinert betong
 • Trykkfasthet
 • Tillegg B – Identitetsprøving for trykkstyrke
 • Plan for prøvetaking og prøving
 • Samsvarskriterier for trykkfasthet
 • Spaltestrekkfasthet
 • Andre egenskaper enn fasthet
 • Foreskrevet betong,
 • Tiltak ved ikke samsvar for produktet

10:00 - 10:15

Kaffepause

11:15 - 12:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 17:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

17:00

Slutt for dagen

Torsdag

08:00 - 10:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 12:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier (forts.)

17:00 - 18:00

(5) Pause - oppsummering

 • Repetisjon ved behov
 • Eksamensorientering
 • Kursevaluering, innlevering av skjema
 • Diverse tema/ønske fra deltakere?

18:00

Slutt for dagen

18:00 - 20:00

Eksamen på nett