25.–26. apr.

A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restriksjoner i samfunnet som følge av Covid-19.

Meld meg på

Kurset består derfor av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Kurset gjennomføres som samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA.

Deltakeren skal:

 • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten.
 • få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.
 • kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.
 • gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong.
 • kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursets oppbygning og varighet (Corona-tiltak).
Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å kunne tilby et rent nettbasert kurstilbud nå som man ikke kan møtes fysisk. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Det vil bli brukt en rekke plattformer for digital læring, men dere vil benytte Itslearning som hovedplattform med lenker til eksterne ressurser.

E-læring:
I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

Webundervisning:
Den faktiske undervisningen vil foregå som webinar . Nærmere info om dette kommer.

Laboratorieøvelse:
Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Laboratorieøvelsen må være gjennomført i løpet av påfølgende uke etter web-undervisningen. Deltakere leverer sjekklisten på web-plattformen itslearning.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK

Webundervisningen går over 3 dager. I tillegg bør det settes av ca. 1 arbeidsdag til gjennomføring av laboratorieøvelsen og ca. 4 timer til gjennomføring av e-læringskurs i forkant.

Om e-læringkurs
I forkant av web-undervisningen skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset har en estimert gjennomføringstid på 3-4 timer. Kurset tar for selg følgende tema:

 • Betongens struktur og egenskaper: Fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet.
 • Herdet betong: Betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong.
 • Bestandighet og nedbrytning: Diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
 • Herdeteknologi: Varmeutvikling i betong ved hydratisering. Hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres.

Sluttvurdering
Etter kurset gjennomføres det skriftlig eksamen på papir. Eksamen ettersendes Betongopplæringsrådet. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Lærebøker/kurskompendium
Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

• NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

 • Det kreves gjennomføring av e-læring
 • Tilstedeværelse på web-undervisningen
 • Gjennomføring av tester på itslearning?
 • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving
 • Avsluttende eksamen
 • Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Skriv ut

program legges i kursportal i god tid før kursoppstart