30. nov.–3. des.

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Detaljprogram kommer.

Meld meg på

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA.

Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten.

Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.

Deltakeren skal også kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Deltakeren skal gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong. Deltakeren skal kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser bør gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Vennligst fyll ut dette personopplysningsskjemaet på betongopplaering.no (PDF). Ta med skjemaet på kurset.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom. Egne priser er fremforhandlet hos Thon Hotel Slottsparken til kr. 1395 pr. person pr. natt. Book direkte på tlf. +47 23256600 til Thomas Homme eller via slottsparken.booking@olavthon.no. Oppgi at det er Tekna-kurs og bruk bookingkode 301120TEKN. Bookingfrist: 9. november. Etter denne dato garanteres ikke ledig hotellrom og hver deltaker er ansvarlig for å sørge for egen overnatting. Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg.

Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Skriv ut

Dag 1

08:30 - 09:00

Registrering/kaffe

09:00 - 09:45

(0) Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(1) Repetisjon fra A1

 • V/C og V/B
 • Egenskapsdefinert og foreskreven betong
 • Bestandighet og fasthet

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Repetisjon fortsetter

 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag i teori og praksis
 • Tilsetningstoffer

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(2) Grunnleggende krav til betongsammensetning

 • Sement
 • Vann
 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Grunnleggende krav til betongsammensetning forts.

 • Tilsetningsstoff
 • Fasthet og bestandighet
 • Konsistens
 • Kloridkasser

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

(3) Betong som byggemateriale

 • Fasthet
 • Testmetoder
 • Svinn

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

(4) Herdeteknologi

 • Krav i standarden
 • Herdetiltak
 • Frost i betong
 • Hett97

Dag 2

08:00 - 08:45

(5) Styresystemer

 • Hvordan virker disse mhp utvikling og optimalisering av betongsammensetninger
 • Praktiske øvelser (Branel, Skako, Haarup, Origo, Røbæcks, Vision…..)

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Styresystemer forts.

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(6) Nedbrytning av betongkonstruksjoner

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Kloridinntrengning
 • Syreangrep
 • Sulfat- og nitratangrep
 • Alkalireaksjoner

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(7) Behandling av fersk og herdnende betong

 • Planlegging av støp
 • Gjennomføring av støp
 • Etterbehandlingens betydning

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(8) Hvordan tilsetningsstoffer virker inn på betongens egenskaper

 • Tilsetningsstoffer (fordypning)
 • Typer
 • Virkemåte
 • Trender og utvikling
 • NS-EN-standard, samsvarserklæring, CE-merking

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(9) Betongframstilling, forberedelse til lab.

 • Betongsammensetning, utvikling og kostnadskontroll
 • Prøveblanding
 • Metoder for endring av betongkonsistens
 • Konsistensendring ved justering av pastavolum
 • Konsistensendring med tilsetningsstoff
 • Betongsammesetning, vekt og volumberegning

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

Betongframstilling, forberedelse til lab. forts.

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

08:00 - 11:45

(10) Proporsjonering og blanding av betong på lab.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 17:00

Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

18:00

Avgang fra hotellet til Gamlebyen med historisk omvisning.

19:00

Middag i Gamlebyen

Dag 4

08:00 - 11:45

Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(13) Fiberbetong

 • Stålfiber
 • PP mikro
 • PP makro

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(14) Faktorer som kan påvirke betongkvaliteten før leveranse

 • Transport med betongbil
 • Remiksing og justering
 • Mottakskontroll

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 18:15

Oppsummering og eksamen

 • Spørsmål/repetisjon
 • Innlevering av personopplysningsskjema
 • Eksamen

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Kursets varighet: 40 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Utbyggingsplaner

26. nov.
kl. 10:00–16:30

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven - TEK17

8.–9. des.
Streaming, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Massehåndtering

9. des.
kl. 14:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert