Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Meld meg på

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse. Bransjen jobber med å videreutvikle både A1 og A2 til delvis e-læringskurs. Det vil ta en del tid før disse er ferdig utviklet, og godkjent av Betongopplæringsrådet.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav. Deltakeren skal gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong. Deltakeren skal kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Skriv ut

Dag 1

08:30 - 09:00

Registrering/kaffe

09:00 - 09:45

(0) Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

Tekna/Norsk Betongforening

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(1) Repetisjon fra A1

 • V/C og V/B
 • Egenskapsdefinert og foreskreven betong
 • Bestandighet og fasthet

Andreas Sjaastad, Veidekke

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Repetisjon fortsetter

 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag i teori og praksis
 • Tilsetningstoffer

Andreas Sjaastad, Veidekke

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(2) Betong som byggemateriale

 • Fasthet
 • Testmetoder
 • Svinn

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(3) Grunnleggende krav til betongsammensetning

 • Sement
 • Vann
 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

(4) Grunnleggende krav til betongsammensetning forts.

 • Tilsetningsstoff
 • Fasthet og bestandighet
 • Konsistens
 • Kloridkasser

Andreas Sjaastad, Veidekke

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

(5) Herdeteknologi

 • Krav i standarden
 • Herdetiltak
 • Frost i betong
 • Hett97

Andreas Sjaastad, Veidekke

Dag 2

08:00 - 08:45

(6) Nedbrytning av betongkonstruksjoner

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Kloridinntrengning
 • Syreangrep
 • Sulfat- og nitratangrep
 • Alkalireaksjoner

Andreas Sjaastad, Veidekke

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Nedbrytning forts.

Andreas Sjaastad, Veidekke

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(8) Behandling av fersk og herdnende betong

 • Planlegging av støp
 • Gjennomføring av støp
 • Etterbehandlingens betydning

Andreas Sjaastad, Veidekke

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(7) Styresystemer

 • Hvordan virker disse mhp utvikling og optimalisering av betongsammensetninger
 • Praktiske øvelser (Branel, Skako, Haarup, Origo, Røbæcks, Vision…..)

Øyvind Sæter, Unicon

12:00 - 13:30

Lunsj

13:00 - 13:45

Styresystemer forts.

Øyvind Sæter, Unicon

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(9) Hvordan tilsetningsstoffer virker inn på betongens egenskaper

 • Tilsetningsstoffer (fordypning)
 • Typer
 • Virkemåte
 • Trender og utvikling
 • NS-EN-standard, samsvarserklæring, CE-merking

Trond Solbø, Sika Norge

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Tilsetningsstoffer forts.

Trond Solbø, Sika Norge as

15:45 - 16:30

Betongframstilling, forberedelse til lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge as

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

(10) Betongframstilling, forberedelse til lab.

 • Betongsammensetning, utvikling og kostnadskontroll
 • Prøveblanding
 • Metoder for endring av betongkonsistens
 • Konsistensendring ved justering av pastavolum
 • Konsistensendring med tilsetningsstoff
 • Betongsammesetning, vekt og volumberegning

Trond Solbø, Sika Norge as

07:30 - 11:30

(11) Proporsjonering og blanding av betong på lab.

Trond Solbø, Sika Norge as

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold

Trond Solbø, Sika Norge as

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

12:00 - 13:00

Lunsj på hotellet

13:00 - 16:30

Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge as

16:30 - 17:00

Rapportering

17:30

Avgang fra hotellet til Gamlebyen med historisk omvisning.

19:00 - 21:00

Middag i Gamlebyen

Dag 4

07:30 - 11:30

(12) Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge as

12:00 - 13:00

Lunsj på hotellet

13:00 - 13:45

(13) Fiberbetong

 • Stålfiber
 • PP mikro
 • PP makro

Dan Arve Djuvik, Mapei as

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(14) Faktorer som kan påvirke betongkvaliteten før leveranse

 • Transport med betongbil
 • Remiksing og justering
 • Mottakskontroll

Knut Bryne, Tekna/NB

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 18:00

Oppsummering og eksamen

 • Spørsmål/repetisjon
 • Innlevering av personopplysningsskjema
 • Eksamen

Knut Bryne, Tekna/NB

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: