Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Detaljprogram kommer.

Meld meg på

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA.

Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten.

Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.

Deltakeren skal også kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Deltakeren skal gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong. Deltakeren skal kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:45

(0) Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(1) Repetisjon fra A1

 • V/C og V/B
 • Egenskapsdefinert og foreskreven betong
 • Bestandighet og fasthet

Thea Vik Nordeide, NorBetong AS

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Repetisjon fortsetter

 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag i teori og praksis
 • Tilsetningstoffer

Thea Vik Nordeide, NorBetong AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(2) Grunnleggende krav til betongsammensetning

 • Sement
 • Vann
 • Tilsetningmaterialer
 • Tilslag

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Grunnleggende krav til betongsammensetning forts.

 • Tilsetningsstoff
 • Fasthet og bestandighet
 • Konsistens
 • Kloridkasser

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

(3) Betong som byggemateriale

 • Fasthet
 • Testmetoder
 • Svinn

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

(4) Herdeteknologi

 • Krav i standarden
 • Herdefritak
 • Frost i betong
 • Hett97

Thea Vik Nordeide, NorBetong AS

Dag 2

08:00 - 08:45

(5) Styresystemer

 • Hvordan virker disse mhp utvikling og optimalisering av betongsammensetninger
 • Praktiske øvelser (Branel, Skako, Haarup, Origo, Røbæcks, Vision…..)

Øyvind Sæter, Unicon AS

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Styresystemer forts.

Øyvind Sæter, Unicon AS

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(6) Nedbrytning av betongkonstruksjoner

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Kloridinntrengning
 • Syreangrep
 • Sulfat- og nitratangrep
 • Alkalireaksjoner

Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(7) Behandling av fersk og herdnende betong

 • Planlegging av støp
 • Gjennomføring av støp
 • Etterbehandlingens betydning

Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(8) Hvordan tilsetningsstoffer virker inn på betongens egenskaper

 • Tilsetningsstoffer (fordypning)
 • Typer
 • Virkemåte
 • Trender og utvikling
 • NS-EN-standard, samsvarserklæring, CE-merking

Trond Solbø, Sika Norge AS

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(9) Betongframstilling, forberedelse til lab.

 • Betongsammensetning, utvikling og kostnadskontroll
 • Prøveblanding
 • Metoder for endring av betongkonsistens
 • Konsistensendring ved justering av pastavolum
 • Konsistensendring med tilsetningsstoff
 • Betongsammesetning, vekt og volumberegning

Trond Solbø, Sika Norge AS

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

Betongframstilling, forberedelse til lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge AS

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

08:00 - 11:45

(10) Proporsjonering og blanding av betong på lab.

Trond Solbø, Sika Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 17:00

Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge AS

18:00

Avgang fra hotellet til Gamlebyen med historisk omvisning.

19:00

Middag i Gamlebyen

Dag 4

08:00 - 11:45

Proporsjonering og blanding av betong på lab. forts.

Trond Solbø, Sika Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(13) Fiberbetong

 • Stålfiber
 • PP mikro
 • PP makro

Dan Arve Juvik, Mapei AS

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(14) Faktorer som kan påvirke betongkvaliteten før leveranse

 • Transport med betongbil
 • Remiksing og justering
 • Mottakskontroll

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 18:15

Oppsummering og eksamen

 • Spørsmål/repetisjon
 • Innlevering av personopplysningsskjema
 • Eksamen

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Kursets varighet: 40 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: