Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Meld meg på

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav. Deltakeren skal gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong. Deltakeren skal kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:45

Åpning - innledning (0)

 • Velkommen
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling
 • Repetisjon

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Krav til betongsammensetning (1)

 • Standard krav
 • Valg av sement - viktige hensyn
 • Valg av tilslag - viktige hensyn
 • Valg av tilsetningsmaterialer - viktige hensyn
 • Valg av tilsetningsstoffer - viktige hensyn
 • Kontroll av kloridinnhold i betongen/kloridklasse
 • Valg og kontroll av betongtemperatur
 • Luftinnhold
 • Naturlige luftporer
 • Tilførte luftporer til frostbestandig betong - krav til egenskaper
 • Standard krav til betongens luftinnhold
 • Prøvemetoder

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Krav til betongsammensetning forts.

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Behandling av fersk og herdnende betong (2)

 • Utstøping/vibrering
 • Utstøping av vegger og søyler
 • Utstøping av dekker
 • Etterbehandlingens betydning
 • Frost i fersk og herdnet betong
 • Forberedelser og etterarbeider

Frode Skåttun, NorBetong AS

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Grenseverdier for betongsammensetning (3)

 • Krav til fersk betong
 • Konsistens
 • Sementmengde og vann/sementforhold
 • Luftinnhold
 • Maksimal kornstørrelse
 • Hva sier NS-EN 206?

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Betong som byggemateriale - egenskaper (4)

 • Fasthet/stivhet
 • Faktorer som innvirker på betongens fasthet
 • Densitet
 • Prøving av fasthet
 • Tetthet/permeabilitet
 • Uttørkingssvinn
 • Temperaturforskjeller i herdefasen
 • Frost i herdnet betong
 • Egenskaper ved brannpåvirkning
 • Prøvemetoder og samsvarskontroll

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

Herdeteknologi (5)

 • Fasthet og temperaturutvikling
 • Normert fasthetsutvikling
 • Herdetemperaturens innvirkning på fasthetsutviklingen
 • Faktorer som innvirker på varmeutviklingen i betongen
 • EDB-simulert herdeutvikling
 • Herdeoppfølging

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

Dag 2

08:00 - 08:45

Nedbrytning (6)

 • Karbonatisering
 • Kloridinntrengning
 • Betongnedbrytning
 • Armeringskorrosjon
 • Frost
 • Mekanisk nedbrytning
 • Syreangrep
 • Sulfat- og nitratangrep
 • Alkalireaksjoner

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:30

Nedbrytning forts.

09:30 - 10:00

Styresystemer (7)

 • Hvordan virker disse mhp utvikling og optimalisering av betongsammensetninger.
 • Praktiske øvelser.
 • Branel, Skako, Haarup, Origo, Røbæcks, Vision…..

Øyvind Sæter, Unicon AS

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

Styresystemer forts.

11:00 - 12:00

Tilsetningsstoffer - fordypning fra A1 (8)

 • Typer
 • Virkemåte
 • Trender og utvikling
 • NS-EN-standard, samsvarserklæring, CE-merking

Trond Solbø, Sika Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Tilsetningsstoffer - fordypning fra A1, forts.

13:30 - 14:00

Betongproduksjon (9)

 • Metoder for endring av betongkonsistens
 • Konsistensendring ved endring av pastavolum
 • Konsistensendring med tilsetningsstoff og fast pastavolum
 • Betongsammesetning, vekt og, volumberegning
 • Betongsammensetning, kostnadskontroll

Trond Solbø, Sika Norge AS

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Betongproduksjon forts.

 • Betongsammensetning/(Betongresept)
 • Betongproporsjonering/P-M-metoden
 • Prøveblanding
 • Statistiske teknikker

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Betongproporsjonering (innledning til lab-øvelser dag 3 og 4) (10)

Trond Solbø, Sika Norge AS

16:00 - 16:15

Pause

16:15 - 17:00

Betongproporsjonering forts.

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

08:00 - 12:00

Lab.øvinger (11)

 • Proporsjonering, blanding og kontroll av 6 ulike betongsammensetninger

Trond Solbø, Sika Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 17:00

Lab./betongblanding forts.

Dag 4

08:00 - 12:00

Laboratoriedag, forts.

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:45

Fiberbetong (12)

 • Stålfiber
 • PP mikro
 • PP makro

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Ordremottak og betongtransport (13)

 • Ordremottak
 • Vann i trommel
 • Trommelhastighet
 • Tilsetning på byggeplass
 • Remiksing
 • Transporttid
 • Renhold av trommel og utstyr
 • Slitte skovler

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 18:00

Eksamen