25.–26. sep.
Microsoft Teams, Nettbasert

Kurset gir en innføring i betongteknologi og tilbys til laboranter, blandemaskinoperatører, produksjonsledere og kontrolledere.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA.

Målgruppe
Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse
Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Kursets oppbygning og varighet
Kurset består av tre deler:

1. E-læringskurs:
I forkant av kurset får deltakere tilsendt lenke til et selvstudie som skal gjennomføres i forkant av den digitale kurssamlingen. Selvstudiet avsluttes med en deleksamen. Estimert tid til gjennomføring av selvstudiet er 3-4 timer.

2. Kurssamling via Teams
Det vil være en todagers digital kurssamling som avsluttes med digital eksamen. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

3. Laboratorieøvelse:
I etterkant av A2-kurset vil det være en fysisk lab-samling hvor alle deltakere gjennomfører labøvelser for å få godkjent og bestått A1- og A2-kurset. Det vil si at du ikke får gjennomført A1-kurset før du har vært tilstede på labsamlingen i etterkant av A2-kurset.

Kursets innhold

Selvstudiet gjennomgår følgende tema:
- Innledningsvis om betong: sammensetning, ulike typer betong, miljø og regelverk.
- Sement og andre bindemidler: produksjon og sammensetning av sement, silika, flygeaske og slagg, K-faktor.
- Tilslag: produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll, innvirkning på fersk og herdet betong, kornfordeling og kornform.
- Tilsetningsstoffer: innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase.
- Fersk betong: forhold som påvirker støpelighet, partikkel-matriks modellen og volumkontroll, stivhet og seighet.

Kursmateriell

Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk. Denne kan kjøpes på www.standard.no.

Øvrig kursmateriell er digitalt tilgjengelig i kursportalen.

Arbeidskrav

  • Gjennomført selvstudium.
  • Tilstedeværelse på den digitale kurssamlingen over to dager.
  • Avsluttende eksamen
  • (Gjennomført labøvelse i etterkant av A2-kurset).

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle krav til kurs er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Avbestilling:

  • Ved avbestilling etter man har åpnet og startet selvstudiet i CrossKnowledge betales full kurspris.
  • Ved avbestilling før man har startet på selvstudiet i CrossKnowledge betales et avbestillingsgebyr.

    NB! Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO