19.–21. sep.
Microsoft Teams, Nettbasert

A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset består av e-læring som selvstudium, nettbaserte kurssamlinger og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Kurset er et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Endringer kan forekomme

Vi er forhåpentligvis i slutten av pandemien, og gjør fortløpende vurderinger om gjennomføringen av kurset. Dette gjelder særlig laboratorieøvelsene. Mer informasjon vil komme.

Hensikt
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA.

Målgruppe
Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse
Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Kursets oppbygning og varighet Kurset består av tre deler:

1. E-læringskurs:
I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

2. Kurssamling via Teams
Det vil være en tredagers kurssamling via Teams som avsluttes med eksamen. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

3. Laboratorieøvelse:
Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Estimert tid på gjennomføring er 1 arbeidsdag.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK

Om e-læringkurset

E-læringskurset er obligatorisk. Estimert gjennomføringstid på 3-4 timer. Kurset tar for selg følgende tema:

 • Innledningsvis om betong: Sammensetning, ulike typer, miljø og regelverk.
 • Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning av sement. Silika, flygeaske og slagg. K-faktor.
 • Tilslag: Produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll. Innvirkning på fersk og herdet betong. Kornfordeling og kornform.
 • Tilsetningsstoffer: Innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase.
 • Fersk betong: Forhold som påvirker støpelighet. Partikkel-matriks modellen og volumkontroll. Stivhet og seighet.

Kursmateriell

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

 • Kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

 • NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk. Denne kan kjøpes på www.standard.no

Arbeidskrav

 • Det kreves gjennomføring av e-læring i forkant av webundervisning

 • Tilstedeværelse på web-undervisningen

 • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving

 • Avsluttende eksamen

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Digitaliseringsutfordringer i norsk BAE-næring

8. sep.
kl. 11.00–12.00