Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Meld meg på

Hensikt:

Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse. Bransjen jobber med å videreutvikle både A1 og A2 til delvis e-læringskurs. Det vil ta en del tid før disse er ferdig utviklet, og godkjent av Betongopplæringsrådet.

Målgruppe:

Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanen: Praktisk info.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Scandic St. Olavs plass i Oslo. Book på www.scandichotels.no med kode D000025424. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager. Hotell betales ved utsjekk om ikke annet er avtalt direkte med hotellet.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg, kryss av ved påmelding og betal ved avreise.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Kursets varighet totalt: 33 timer.

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:30

Åpning

 • Presentasjon av kurset
 • Presentasjon av deltakere

09:30 - 10:00

Hva er betong?

 • Historikk
 • Bruksområder
 • Betong som byggemateriale

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

Basiskunnskap (grunnleggende matematikk)

 • Prosentregning
 • Brøk
 • Areal
 • Volum og vekt

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Betongbegreper

 • Sementreaksjon
 • "Betongfaser"
 • Krav til prøver + uttak av prøver
 • Vann/sement og vann/bindemiddel
 • Oppgaver

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Betongbegreper forts.

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Betongbegreper, forts.

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Delmaterialer (sement)

 • Produksjon
 • Type sement
 • Miljø
 • Kjemi

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

Delmaterialer, forts.

17:00

Slutt for dagen

Dag 2

08:00 - 08:45

Delmaterialer (tilsetningsmaterialer)

 • Pozzolaner
 • Latent hydrauliske materialer

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Delmaterialer (tilsetningmaterialer)

 • Tilsetningsmaterialer type I
 • Tilsetningsmaterialer type II

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Delmaterialer, tilsetningssoff

 • Gruppeoppgaver

11:00 - 11:15

Pause

11:00 - 12:00

Delmaterialer (tilslag)

 • Klassifisering
 • Stoffenes virkning
 • Standardkrav

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Krav i standarden

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 17:00

Egenskaper i fersk betong

 • Bearbeidelighet
 • Konsistens
 • Separasjon
 • Plastisk setning
 • Støpetrykk

17:00

Slutt for dagen

Dag 3: Laboratoriedag, eget program

08:00 - 12:00

Laboratorieøvelser, tilslag, foreberedelser

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 17:00

Labøvelser på Høgskolen

17:00

Slutt for dagen

Dag 4

08:00 - 08:45

Oppsummering av laboratorieøvelser

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Betongframstilling/utstyr til betongproduksjon

 • Blandeverk, utstyr (siloer, blandemaskiner)
 • Veie-/styresystem
 • Renhold, vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Gruppeoppgaver

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Betongframstilling/utstyr til betongproduksjon, forts.

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Bestilling/levering av betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Bestilling/levering av betong, forts.

14:00 - 15:00

Oppsummering av kurs, diskusjon

15:00 - 18:00

Eksamen

18:00

Slutt på kurs

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Kursets varighet: 40 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Årsmøtewebinar 2020

16. apr.
kl. 15:30–17:00

Bygg, anlegg og eiendom

Digitalt årsmøte for Norsk Betongforening

16. apr.
kl. 17:00–18:00

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektgjennomføring

27.–28. apr.