Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Meld meg på

Hensikt:

Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:

Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanen: Praktisk info.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Scandic City i Fredrikstad, tlf.: 69 38 56 00 dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna-kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager. Hotell betales ved utsjekk om ikke annet er avtalt direkte med hotellet.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg, kryss av ved påmelding og betal ved avreise.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

Kursets varighet totalt: 33 timer.

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 10:00

Åpning

 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon og gruppeinndeling
 • Kompetansebevis fra BOR

10:00 - 11:00

Hva er betong?

 • Historisk tilbakeblikk
 • Armert betong
 • Bruksområder
 • Begreper/terminologi
 • Reaksjon mellom vann og sement

11:00 - 12:00

Repetisjon av grunnleggende regning/matematikk

 • Prosentregning
 • Brøkregning
 • Areal
 • Volum

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

Grunnleggende regning, forts.

15:00 - 16:00

Betongens delmaterialer; tilslaget

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Kornfordeling/sikteanalyse
 • Finhetsmodul/hulromsprosent/partikkelsprang
 • Kornform og overflate
 • Finstoff
 • Korndensitet
 • Fuktinnhold i tilslag/vannabsorpsjon
 • Forurensninger som påvirker betongens avbinding/herding
 • Alkalireaktivitet

16:00 - 17:00

Rammebetingelser

 • Gjeldende standarder
 • NS-EN 206
 • Fasthet
 • Bestandighet
 • Konsistens

Dag 2

08:00 - 10:00

Betongens delmaterialer; sementer

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Sementproduksjon
 • Kjemisk sammensetning
 • Fasthetsutvikling
 • Varmeutvikling
 • Finhet
 • Norsk produserte sementer og deres egenskaper
 • Utenlandske sementer
 • Benevnelser i henhold til standard

10:00 - 11:00

Betongens delmaterialer. Tilsetningsstoffer.

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Vannreduserende stoffer
 • R, A, L-stoffer
 • Klasseinndeling av tilsetningsstoffer i henhold til standard

11:00 - 12:00

Betongens delmaterialer; tilsetningsmaterialer

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Pozzolane eller latent hydrauliske
 • Silikastøv
  Innvirkning på fersk og herdnet betong
 • Flygeaske
  Innvirkning på fersk og herdnet betong
 • Granulert slagg
  Innvirkning på fersk og herdnet betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

Betongens delmaterialer. Tilsetningsmaterialer, forts.

 • Tilnærmet inerte materialer
 • Mineraliske filler og pigmenter
 • Filler (partikler <0,063 mm)
 • Pigmenter

15:00 - 17:00

Fersk betongs egenskaper

 • Grunnleggende krav til betongsammensetning i samsvar med standard
 • Hva er støpelighet?
 • Konsistens og mobilitet
 • Faktorer som påvirker betongens konsistens
 • Separasjon/blødning (bleeding)
 • Komprimerbarhet
 • Tilpasning av betongens støpelighet
 • Konsistensklasser
 • Proporsjoneringsprinsipp
 • Blandetabeller
 • Blandemetoder
 • Prøveblanding

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold, eget program

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

08:00 - 12:00

Kontroll av tilslagsmaterialer etter prøvingsregler og samsvarskontroll

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:00

Betongblanding og kontroll av fersk betong etter prøvingsregler

16:00 - 17:00

Rapportering

Dag 4

08:00 - 10:00

Betongframstilling/Utstyr for betongproduksjon

 • Ferdigbetongstasjon, elementfabrikk og betongvarefabrikk
 • Produksjon av betong
 • Mottak av bestillinger og ordregang på ferdigbetongstasjon
 • Datastyring/Dokumentasjon
 • Produksjonsutstyr for ferdigbetong
 • Produksjonsutstyr for betongvarer
 • Produksjonsutstyr for betongelementer
 • Vedlikehold
 • Renhold
 • Vektkontroll og justering av dyser og ventiler
 • Sikkerhet

10:00 - 12:00

Rammebetingelser, forts. fra dag 1

 • Krav om samsvar med NS-EN 206
 • Hva skal betongspesifikasjonen inneholde?
 • Fasthetsklasser: måling av fasthet, terningfasthet, sylinderfasthet, karakteristisk fasthet
 • Bestandighetsklasser
 • Kornstørrelse i tilslaget
 • Kloridklasser
 • Konsistensklasser/tilsiktet verdi
 • Betegnelse for egenskapsdefinert betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Levering av betong

 • Krav i NS-EN 206
 • Viktige opplysninger
 • Følgeseddel
 • Bedriftens salgs- og leveringsbetingelser
 • Produkt- og HMS - datablad

14:00 - 15:00

Oppsummering/eksamensorientering

15:00 - 18:00

Eksamen

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

Avbestillingsregler:
NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpte flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert, sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsgebyret kr. 1500 gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: