Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Meld meg på

Hensikt:

Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:

Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Dag 1

09:00 - 10:00

Åpning

 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon og gruppeinndeling
 • Kompetansebevis fra BOR

10:00 - 11:00

Hva er betong?

 • Historisk tilbakeblikk
 • Armert betong
 • Bruksområder
 • Begreper/terminologi
 • Reaksjon mellom vann og sement

11:00 - 12:00

Repetisjon av grunnleggende regning/matematikk

 • Prosentregning
 • Brøkregning
 • Areal
 • Volum

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

Grunnleggende regning, forts.

15:00 - 16:00

Betongens delmaterialer; tilslaget

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Kornfordeling/sikteanalyse
 • Finhetsmodul/hulromsprosent/partikkelsprang
 • Kornform og overflate
 • Finstoff
 • Korndensitet
 • Fuktinnhold i tilslag/vannabsorpsjon
 • Forurensninger som påvirker betongens avbinding/herding
 • Alkalireaktivitet

16:00 - 17:00

Rammebetingelser

 • Gjeldende standarder
 • NS-EN 206
 • Fasthet
 • Bestandighet
 • Konsistens

Dag 2

08:00 - 10:00

Betongens delmaterialer; sementer

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Sementproduksjon
 • Kjemisk sammensetning
 • Fasthetsutvikling
 • Varmeutvikling
 • Finhet
 • Norsk produserte sementer og deres egenskaper
 • Utenlandske sementer
 • Benevnelser i henhold til standard

10:00 - 11:00

Betongens delmaterialer. Tilsetningsstoffer.

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Vannreduserende stoffer
 • R, A, L-stoffer
 • Klasseinndeling av tilsetningsstoffer i henhold til standard

11:00 - 12:00

Betongens delmaterialer; tilsetningsmaterialer

 • Generell egnethet i samsvar med standard/definisjoner
 • Pozzolane eller latent hydrauliske
 • Silikastøv
 • Innvirkning på fersk og herdnet betong
 • Flygeaske
 • Innvirkning på fersk og herdnet betong
 • Granulert slagg
 • Innvirkning på fersk og herdnet betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

Betongens delmaterialer. Tilsetningsmaterialer, forts.

 • Tilnærmet inerte materialer
 • Mineraliske filler og pigmenter
 • Filler (partikler <0,063 mm)
 • Pigmenter

15:00 - 17:00

Fersk betongs egenskaper

 • Grunnleggende krav til betongsammensetning i samsvar med standard
 • Hva er støpelighet?
 • Konsistens og mobilitet
 • Faktorer som påvirker betongens konsistens
 • Separasjon/blødning (bleeding)
 • Komprimerbarhet
 • Tilpasning av betongens støpelighet
 • Konsistensklasser
 • Proporsjoneringsprinsipp
 • Blandetabeller
 • Blandemetoder
 • Prøveblanding

Dag 3: Laboratoriedag på Høgskolen i Østfold, eget program

07:45 - 08:00

Avreise fra hotellet til Høgskolen i Østfold

08:00 - 12:00

Kontroll av tilslagsmaterialer etter prøvingsregler og samsvarskontroll

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:00

Betongblanding og kontroll av fersk betong etter prøvingsregler

16:00 - 17:00

Rapportering

Dag 4

08:00 - 10:00

Betongframstilling/Utstyr for betongproduksjon

 • Ferdigbetongstasjon, elementfabrikk og betongvarefabrikk
 • Produksjon av betong
 • Mottak av bestillinger og ordregang på ferdigbetongstasjon
 • Datastyring/Dokumentasjon
 • Produksjonsutstyr for ferdigbetong
 • Produksjonsutstyr for betongvarer
 • Produksjonsutstyr for betongelementer
 • Vedlikehold
 • Renhold
 • Vektkontroll og justering av dyser og ventiler
 • Sikkerhet

10:00 - 12:00

Rammebetingelser, forts. fra dag 1

 • Krav om samsvar med NS-EN 206
 • Hva skal betongspesifikasjonen inneholde?
 • Fasthetsklasser: måling av fasthet, terningfasthet, sylinderfasthet, karakteristisk fasthet
 • Bestandighetsklasser
 • Kornstørrelse i tilslaget
 • Kloridklasser
 • Konsistensklasser/tilsiktet verdi
 • Betegnelse for egenskapsdefinert betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Levering av betong

 • Krav i NS-EN 206
 • Viktige opplysninger
 • Følgeseddel
 • Bedriftens salgs- og leveringsbetingelser
 • Produkt- og HMS - datablad

14:00 - 15:00

Oppsummering/eksamensorientering

15:00 - 18:00

Eksamen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: