Kurset er en del av et opplæringsprogram for båndbilsjåfører og pumpeoperatører og dekker de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter samt de kompetansekrav som er angitt i NS-EN 206 -1 og NS-EN 13670.

Meld meg på

NB! Kurset går på norsk og alt materiale er på norsk. Det vil ikke bli gitt oversettelse til engelsk eller polsk under kurset, og det er heller ikke lov å ha med egen tolk.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for båndbilsjåfører og pumpeoperatører og dekker de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter samt de kompetansekrav som er angitt i NS-EN 206 -1 og NS-EN 13670. Kurset er utarbeidet av FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

OBS! Eksamen:
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves 100 % tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse - se fanene: Praktisk info.

Skriv ut

Dag 1 kl. 0900

Dag 1 kl. 0900

(1) Kursets hensikt

(1) Kursets hensikt

(2) Gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser

(2) Gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser

(3) Krav til opplæring - ansvarsforhold

(3) Krav til opplæring - ansvarsforhold

(4) Sikkerhetsbestemmelser, sertifisering, CE - merking etc

 • Arbeider i nærheten av høyspent og andre strømførende ledninger

(4) Sikkerhetsbestemmelser, sertifisering, CE - merking etc

 • Arbeider i nærheten av høyspent og andre strømførende ledninger

Gruppeoppgave

Gruppeoppgave

(5) Beskrivelse av pumper og bånd

 • Oppbygging og definisjoner

(5) Beskrivelse av pumper og bånd

 • Oppbygging og definisjoner

(6) Før du forlater produksjonsanlegget

 • Sjekkpunkter før oppstart av maskin, førerhytte og bil
 • Verneutstyr
 • Vekt eller høyde/bredde begrensninger på veien?

(6) Før du forlater produksjonsanlegget

 • Sjekkpunkter før oppstart av maskin, førerhytte og bil
 • Verneutstyr
 • Vekt eller høyde/bredde begrensninger på veien?

(7) Ut på veien - hva kan gå galt?

 • Kjøreadferd, bremseforhold, rygging
 • Maskinens mål og vekt, tyngdepunkt

(7) Ut på veien - hva kan gå galt?

 • Kjøreadferd, bremseforhold, rygging
 • Maskinens mål og vekt, tyngdepunkt

(8) Ankomst byggeplass - risikovurdering og tiltak

 • Valg av riggested, riggplass
 • Grunnforhold, strøm, vannrør, kabler i bakken etc.
 • Ansvarsforhold i arbeidssituasjon, HMS ansvarlig
 • Avklare tegn og signaler nødstopp
 • Slange, Bom/transportband, Støttebein
 • Tømmested for restbetong, vaskeplass

(8) Ankomst byggeplass - risikovurdering og tiltak

 • Valg av riggested, riggplass
 • Grunnforhold, strøm, vannrør, kabler i bakken etc.
 • Ansvarsforhold i arbeidssituasjon, HMS ansvarlig
 • Avklare tegn og signaler nødstopp
 • Slange, Bom/transportband, Støttebein
 • Tømmested for restbetong, vaskeplass

Gruppeoppgaver

Gruppeoppgaver

16:00

Slutt for dagen

16:00

Slutt for dagen

Dag 2 kl. 0800

Dag 2 kl. 0800

(9) Rigging

 • Plassering av bil, støttebein, plate
 • Klemfare
 • Hensyn til trafikk og publikum

(9) Rigging

 • Plassering av bil, støttebein, plate
 • Klemfare
 • Hensyn til trafikk og publikum

(10) Starte båndkjøring/pumping

 • Motta betongbil
 • Fordelermast, slange og bånd
 • Sikkerhet for operatører
 • Fare, fareområder for transportbånd og mast
 • Propper, sprut

(10) Starte båndkjøring/pumping

 • Motta betongbil
 • Fordelermast, slange og bånd
 • Sikkerhet for operatører
 • Fare, fareområder for transportbånd og mast
 • Propper, sprut

(11) Avslutte pumping/båndtransport

 • Tømmested, vasking
 • Avsluttende arbeider
 • Papirer, avviksbehandling, utstyrsfeil
 • Gi beskjed når du er ferdig til å forlate området

(11) Avslutte pumping/båndtransport

 • Tømmested, vasking
 • Avsluttende arbeider
 • Papirer, avviksbehandling, utstyrsfeil
 • Gi beskjed når du er ferdig til å forlate området

(12) Vedlikehold av maskiner og utstyr

 • Serviceintervall
 • Hydraulikkolje, smøring, filtre
 • Hydraulikkrør, slanger og bånd
 • Betongrør, slanger, transportbånd, betongventil etc

(12) Vedlikehold av maskiner og utstyr

 • Serviceintervall
 • Hydraulikkolje, smøring, filtre
 • Hydraulikkrør, slanger og bånd
 • Betongrør, slanger, transportbånd, betongventil etc

Gruppeoppgaver

Gruppeoppgaver

Eksamen fra ca. kl. 1400 - 1600

Eksamen fra ca. kl. 1400 - 1600

16:00

Slutt for dagen

16:00

Slutt for dagen

Særordninger:
Deltakere som av medisinske grunner, ved dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, må melde fra om dette ved kursstart til kursarrangør. Det kan innvilges 25% (dog maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eksamen.

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. MenFor tildeling av kompetansebevis (PO) Pumpeoperatør eller (BTS) Betongtransportør- sikkerhet må kurset være gjennomført og eksamen bestått. I tillegg må arbeidsgiver ha gitt personellet spesifikk opplæring på maskin samtidig som at krav til relevant praksis må være tilfredsstilt. Kurs (A0) må i tillegg være gjennomført og eksamen bestått. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Hotellpakke:
Dette er obligatorisk, og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris.

Avbestillingsgebyr:
Avbestillingsgebyret kr.1500,-  gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotellovernatting:
Hver og en deltaker må selv bestille hotellrom og betale ved avreise, Oppgi Tekna kurs ved bestilling.

Vi gjør oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom hotellet skal sende faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt med og levert i resepsjonen ved innsjekk første dagen. Den skal inneholde navnet på deltakeren, fakturaadressen fakturaen skal sendes til og underskrift fra ansvarlig i firma.

Varighet: Ca. 14 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

 • Einar Radem

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4. apr.–18. des.

Bygg og anlegg

Bygger vi nye gråbeingårder?

24. mai
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Åpent faglig møte i Stavanger - Befaring prosjekt Ryfast

24. mai
kl. 15:00–17:00
Statens vegvesen Region vest, LEIKANGER