14. apr.
kl. 12.30–15.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Sikkerhetskurset er nettbasert og består av tre deler: et selvstudium, en Teams-samling og avsluttes med en digital eksamen.

Meld meg på

Sikkerhetskurset for båndbilsjåfører og pumpeoperatører er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet, og gjennomføres i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. For å få utstedt kompetansebevis må man gjennomføre både en teoretisk og en praktisk opplæring. Dette kurset vil gi deg den teoretiske opplæringen, den praktiske opplæringen gjennomføres hos din arbeidsgiver.

DEN TEORETISKE OPPLÆRINGEN

  • DEL 1- -Selvstudium. Foregår i CrossKnowledge og består av 12 forelesningsmoduler, et kompendium og oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. Du kan starte på selvstudiet etter påmelding og mottak av lenke til kursmateriell. Du gjennomfører del 1 når du selv ønsker, men del 1 må være gjennomført før del 2, studiesamling.
  • DEL 2- Studiesamling. En obligatorisk Teamssamling (2-3 timer) med foreleser sammen med de andre kursdeltakerne.
  • DEL 3 - Eksamen. er digital hvor alle hjelpemidler er tillatt unntatt samarbeid med andre. Eksamen er kun for de som har deltatt på studiesamlingen i del 2. Mer informasjon blir gitt i studiesamlingen.

Kurset foregår på norsk.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Kompetansebevis søkes om via Betongopplæringsrådet (BOR) sitt personopplysningsskjema. Mer informasjon blir gitt i CrossKnowledge, hvor ferdig utfylt skjema skal lastes opp før studiesamling. Søknaden vil bli behandlet av BOR. Det er krav til fullført kurs og gjennomført praksis. Utdypende kompetansekrav finner du her.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

Den praktiske opplæringen skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås.

Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe

Personer som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs (sikkerhetskurs) som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklassene BTS for båndbilsjåfør og P0 for pumpeoperatør, kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Kursbeskrivelse

Deltakerne skal få kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr". Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser. Kurset er utarbeidet av Norsk Betongforening og FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO enten som betongprodusent eller som medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Avbestilling:

  • Ved avbestilling etter man har åpnet og startet kurset i CrossKnowledge betales full kurspris.
  • Ved avbestilling før man har startet på kurset i CrossKnowledge betales et avbestillingsgebyr.

NB Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

  • Tommy Cielicki

    Tommy Cielicki

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO