3. mai
kl. 12.30–15.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører.

Meld meg på

Grunnkurset er nettbasert og består av tre deler: et selvstudium, en Teams-samling og avsluttes med en digital eksamen.

Grunnkurset for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet og gjennomføres i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. For å få utstedt kompetansebevis må man gjennomføre både en teoretisk og en praktisk opplæring. Dette kurset vil gi deg den teoretiske opplæringen, den praktiske opplæringen gjennomføres hos din arbeidsgiver.

DEN TEORETISKE OPPLÆRINGEN

  • DEL 1- Selvstudium. Foregår i CrossKnowledge og består av 12 forelesningsmoduler, et kompendium og oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. Du kan starte på selvstudiet etter påmelding og mottak av lenke til kursmateriell. Du gjennomfører del 1 når du selv ønsker, men del 1 må være gjennomført før del 2, studiesamling.
  • DEL 2- Studiesamling En obligatorisk Teamssamling (2-3 timer) med foreleser sammen med andre kursdeltakere.
  • DEL 3 - Eksamen er digital hvor alle hjelpemidler er tillatt unntatt samarbeid med andre. Eksamen er kun for de som har deltatt på studiesamlingen i del 2. Mer informasjon blir gitt i samlingen.

Kurset foregår på norsk.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Kompetansebevis søkes om via Betongopplæringsrådet (BOR) sitt personopplysningsskjema. Mer informasjon blir gitt i CrossKnowledge, hvor ferdig utfylt skjema skal lastes opp før studiesamling. Søknaden vil bli behandlet av BOR. Det er krav til fullført kurs og gjennomført praksis. Utdypende kompetansekrav finner du her.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

Den praktiske opplæringen skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås.

Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe:

Personer som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongbilsjåfør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklasse BT kan tildeles når A0-kurset er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis. Personer som skal ha kompetansebevis med kompetanseklasser for båndbilsjåfør (BTS-klasse) eller pumpeoperatør (PO-klasse) må i tillegg gjennomføre kurset (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatører med bestått eksamen og dokumentere praksiskravene.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping, levering og mottak av betong etter gjeldende standarder og dagens praksis. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar og avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fasthetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjonskontrollsystemet (PKS), miljøbestemmelser, HMS og gis en forståelse av service-begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO som enten betongprodusent eller medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Avbestilling:

  • Ved avbestilling etter man har åpnet og startet kurset i CrossKnowledge betales full kurspris.
  • Ved avbestilling før man har startet på kurset i CrossKnowledge betales et avbestillingsgebyr.

NB! Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

  • Tommy Cielicki

    Tommy Cielicki

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO