Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670.

Meld meg på

NB! Kurset går 28. november fra kl. 15:00 til ca. kl. 22:00 og 29. november fra kl. 08:00 til ca. kl. 16:00.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Personell som skal ha kompetansebevis som båndbilsjåfør eller pumpeoperatør må i tillegg gjennomføre særskilt sikkerhetskurs. Det vises til eget kursprogram (A0S).

Kursbeskrivelse:
Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping og levering/mottak av betong etter dagens praksis og gjeldende standarder. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar/avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fast hetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjons - kontrollsystem (PKS) miljøbestemmelser, HMS og gis forståelse av service begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.

NB! vi minner om at bare firmaer som er medlemmer av Fabeko Betongprodusenter og pumpegruppe får Fabeko-rabatt!

OBS! Eksamen
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanene: Praktisk informasjon

Skriv ut

15:00 - 16:00

Mat servering

16:00 - 22:00

Program dag 1

Åpning

 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • NS-EN 206 - krav til kompetanse
 • Betongopplæringsrådets kompetansebevis

Bruk av betong

 • Historikk
 • Bruksområder
 • Rammebetingelser
 • Viktige definisjoner og begreper

Grunnleggende betongteknologi

 • Betongens delmaterialer og betongsammensetning
 • Reaksjon mellom sement og vann
 • Masseforhold, fasthet og bestandighet
 • Egenskaper i fersk betong
 • Oppgave

08:00 - 16:00

Program dag 2

Kontroll og prøving

 • Visuell kontroll/vurdering på betongfabrikk og byggeplass
 • Konsistensmåling
 • Luftmåling
 • Fasthetsprøving

Transport av ferdigbetong

 • Trommelhastighet
 • Transporttiden
 • Temperatur
 • Renhold
 • Vann i trommelen
 • Skovler
 • Prosedyre og stillingsbeskrivelse
 • Gruppeoppgaver

Levering av ferdigbetong på byggeplass

 • Kartlegging av leveringssted
 • Levering med transportbånd
 • Levering i pumpe
 • Levering i tobb
 • Spesielle forhold ved levering av SKB
 • Følgeseddel
 • Kundens kvittering
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Sjåførens rolle, ansvar
 • Utstøping på byggeplass

Tilsetninger på byggeplass

 • Regler for tilsetning
 • Justering av konsistens på byggeplass
 • Retningslinjer og prosedyre for tilsetning på byggeplass.
 • Aktuelle typer tilsetningsstoff
 • Produkt- og sikkerhetsdatablad for tilsetningsstoff
 • Registrering på følgeseddel
 • Oppgave/case

Pumping av betong

 • Pumpetyper
 • Pumpeutstyr
 • Prinsippene for pumping
 • Betongens pumpbarhet
 • Forhold på byggeplass, tilrigging og utførelse
 • Spesialbetong
 • Renhold
 • Prosedyrer

Registrering av avvik

 • Hva er avvik/ikke samsvar
 • Korrigerende tiltak - bedre rutiner

HMS

 • Arbeidstager og arbeidsgivers plikter

Miljø, miljøpåvirkning, ytre miljø

 • Miljøaspekt i forbindelse med transport (herunder pumping)
 • Miljøkrav og tiltak

Oppsummering

 • Evaluering
 • Personopplysningsskjema innlevering siste frist

Eksamen er ferdig senest kl. 1600

Pauser og spørsmål/diskusjon tas etter behov og er inkludert i de angitte temabehandlinger

Særordninger:
Deltakere som av medisinske grunner har behov for forlenget eksamenstid, for eksempel ved dysleksi eller lese- og skrivevansker, må melde fra om dette ved kursstart til kursarrangør. Det kan innvilges 25% (dog maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eksamen.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet: Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1,100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurs må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. hotellpakke pr. dag.

Hotell/serveringspakke:
Dette er obligatorisk og inkludere kaffe og kake/frukt, middag, lunsj og kurslokale – dette kommer i tillegg til kurspris.

Avbestillingsgebyr:
Avbestillingsgebyret kr. 1500,-  gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Overnatting:
Hver og en deltaker må selv bestille overnatting og betale ved avreise.

Vi gjør oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom hotellet skal sende faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt med og levert i resepsjonen ved innsjekk første dagen. Den skal inneholde navnet på deltakeren, fakturaadressen fakturaen skal sendes til og underskrift fra ansvarlig i firma.

Varighet: Ca. 14 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

 • Dan Arve Juvik

  Prosjektleder betongindustri

  Mapei AS Prod. av Kjemisk/Tekniske Produkter

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00