21.–22. okt.

Dette kurset fokuserer på metoder og teknikker for hvordan du skal lede, motivere, skape resultater og et godt arbeidsmiljø når det er fysiske og geografiske avstander mellom deg og de du er leder for.

Meld meg på

Gjennom en bevisst og systematisk tilnærming til distanseledelse kan du skape det rette rammeverket for dine ansatte uansett hvor de fysisk sitter. Det handler om å kunne skape gode relasjoner og redusere avstanden mellom dere - til tross for at dere daglig ikke sitter på samme lokasjon.

På kurset får du:

 • Verktøy som bevisstgjør hvordan du fyller rollen som leder på avstand
 • Metoder som skaper tydelighet og sikrer kontroll uten daglig oppfølgning
 • Etablert en struktur for god avstandsledelse
 • Kommunikasjonsverktøy og tips
 • Rammeverk for å forsterke team tilhørighet
 • Beste praksis-deling og erfaringsutveksling
 • Inspirasjon og faglig påfyll

Vinn-vinn:

Både du og dine medarbeidere får en bedre arbeidshverdag på hjemmekontoret,og andre steder, når alle vet hva som forventes og du er komfortabel og synlig i rollen din - som leder på avstand.

Din kursleder:

Vigdis Austrheim har praktisert avstandsledelse i over 10 år, både i Norge og globalt. Hun deler hva du helt konkret kan gjøre for å lykkes enda bedre med dine medarbeidere og teamet du har geografisk spredt.

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deg som leder andre uten å være tilstede 100% av tiden. Du leder for eksempel konsulenter som jobber ute hos kunder, medarbeidere på avdelingskontorer i inn- eller utland, geografisk spredte prosjektgrupper eller medarbeidere med mye hjemmekontor.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

DAG 1

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Velkommen og praktiske opplysninger

Hva betyr det å lede på avstand

 • Vi etablerer en felles forståelse av fjernledelse
 • Hvilke krav og forventinger har du til dine ansatte og de til deg

Hvilke utfordringer og muligheter oppleves ved fjernledelse

 • Kartlegging av utfordringer og muligheter
 • Hva sier forskningen
 • Erfaringsutveksling
 • Hva kreves av oss fremover

Hvordan fyller du lederrollen når du leder på avstand

 • Hva tenker du om lederrollen og hva er din arbeidsform
 • Du får innføring og verktøy for å etablere en tydeligere lederidentitet
 • Hvilken arbeidsform fungerer godt

Ansvarliggjøring

 • Hvordan tilrettelegger du for at medarbeider tar oppgaven og jobber selvstendig uten at du trenger å følge opp hele veien
 • Hvordan sette mål og langsiktig målstyring
 • Hvordan følge opp i det daglige

Hvordan bygge sterkere team samhørighet

 • Team som sitter spredt kjenner ikke på samme tilhørighet og lojalitet
 • Hvordan bygger du samhørighet og god samhandling
 • Hvordan sette tydelige forventninger til medarbeidere
 • Hvordan sikre engasjement og involvering

16:00

Oppsummering og avslutning kursdag 1

DAG 2

09:00

Velkommen, refleksjon og tilbakeblikk dag 1

Kommunikasjon

 • Hvordan kommunisere når dere sitter på ulike steder
 • Vi etablerer en kommunikasjonsplan

Kommunikasjonskanaler og verktøy

 • Hvordan samarbeide effektivt
 • Hvilke muligheter foreligger
 • Hvilke kanaler fungere best
 • Hvilke kanaler bruker du, f. eks. e-post, videokonferanser, chat, teams

Gode møter

 • Er avgjørende for god avstandsledelse. Kartlegging av din møtestruktur
 • Vi etablerer en praksis for god møtestruktur og du vil få nyttige tips som gjør møtene dine mer engasjerende, effektive og nyttige

Kultur

 • Hvilke normer og kultur gjelder
 • Hvordan avdekke eventuelle konflikter når du ikke er tilstede
 • Hvordan sikre at misforståelser ikke oppstår
 • Hvordan redusere opplevd avstand og etablere en god kultur

Handlingsplan

 • Du etablerer en handlingsplan for iverksetting av ny lederpraksis for god avstandsledelse

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

Sagt om kurset:
På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er høyest score har dette kurset en gjennomsnitt på 5,88.

Tidligere deltakere sier:
• Særlig relevant erfaringsbakgrunn å dele med deltakerne
• Inspirerende og morsom å høre på. Relevante eksempler
• Motiverende og inspirerande - jeg er kjempefornøyd
• Fremragende kursholder, utrolig inspirerende og kunnskapsrik på alle mulige måter.
• Vigdis har så mye kunnskap og erfaring som klarer å dele på en pedagogisk og morsom måte.
• Anbefales på det varmeste!
• Veldig inspirerende kursleder med mye relevant erfaring

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Vigdis Austrheim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep.–10. des.

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

Ledelse og utvikling

Jobbsøking fra A til Å

26. okt.
kl. 09:00–10:30
Streaming, Nettbasert